en

Bilietai ir jų kainos

Bilietas – keleivio vežimo sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba jo įgaliotasis atstovas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio bagažą keleivio vežimo sutarties sąlygomis; bagažo kvitas yra sudedamoji bilieto dalis.

 

Oro susisiekimo kainos – eurais arba vietine valiuta išreikštos kainos, kurias moka keleiviai aviakompanijoms arba jų agentams arba kitiems bilietų pardavėjams už tų keleivių vežimą oro transportu, bei visos šių kainų taikymo sąlygos, įskaitant agentūroms pasiūlytą atlygį, sąlygas, kitas papildomas paslaugas.

 

2008 m. rugsėjo 24 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių nustatė, kad Europos sąjungos aviakompanijos ir, abipusiškumo pagrindu, trečiųjų šalių aviakompanijos laisvai nustato Europos sąjungos vidaus oro susisiekimo paslaugų kainas. Todėl visų aviakompanijų bilietai būna labai skirtingų kainų ir turi skirtingas tų kainų taikymo sąlygas.

 

Svarbu. Perkant bilietą būtina išsiaiškinti kokiomis sąlygomis bilietą galima grąžinti, pakeisti. Ši informacija yra svarbi, kai pasikeičia planai ir norime grąžinti bilietą, tačiau paaiškėja, kad bilietas yra negrąžinamas ir nekeičiamas. Informaciją apie bilieto kainą ir jos taikymo taisykles turi pateikti parduodanti bilietą aviakompanija, bilietų pardavėjas ar turizmo kelionių organizatorius. Paprašykite, kad Jums suteiktų išsamią informaciją, kokie yra aviakompanijos reikalavimai, jei norėsite pakeisti ar grąžinti bilietą, ruošiatės skristi su vaikais, norite vežti vertingų daiktų arba turite sveikatos problemų. Kuo daugiau sužinosite apie tai, tuo sklandesnė ir patogesnė bus Jūsų kelionė.

 

Žinotina. Kaip jau buvo minėta aukščiau minėtas reglamentas nustatė, kad bet kuria forma, įskaitant internetu, visuomenei siūlant ar skelbiant oro susisiekimo kainas už oro susisiekimo paslaugas, teikiamas iš oro uosto, esančio valstybės narės teritorijoje, kuriai taikoma sutartis, kartu nurodomos taikomos sąlygos, t. y. bilietas grąžinamas ar ne, keičiamas ar ne, būtinosios grąžinimo ir keitimo sąlygos. Visada nurodoma galutinė mokėtina kaina, kuri turi apimti taikomą oro susisiekimo kainą ir visus taikomus mokesčius, rinkliavas, papildomas rinkliavas ir įmokas, kurių neįmanoma išvengti ir kuriuos galima numatyti skelbimo metu. Nurodant galutinę kainą, taip pat nurodoma bent:

  1. oro susisiekimo kaina ar oro susisiekimo tarifas;
  2. mokesčiai;
  3. oro uostų mokesčiai;
  4. kitos privalomos rinkliavos, papildomos rinkliavos ir įmokos, pavyzdžiui, susijusios su saugumu ar degalais.

jei b, c ir d punktuose nurodyti mokesčiai bei rinkliavos pridėti prie oro susisiekimo kainos ar oro susisiekimo tarifo.

 

Neprivalomi kainos priedai turi būti aiškiai, skaidriai ir nedviprasmiškai nurodyti bet kurio rezervavimo proceso pradžioje ir vartotojui turi būti suteikta galimybė juos laisvai pasirinkti.

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 3-236 Civilinės aviacijos administracijai (dabar – Lietuvos transporto saugos administracija) yra pavesta kontroliuoti, kaip oro vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai laikosi 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių IV skyriuje nustatytų informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas ir šių kainų taikymo sąlygų. Kilus abejonėms ar oro vežėjai, bilietų pardavėjai, kelionių organizatoriai suteikė išsamią informaciją apie galutinę bilietų kainą galite kreiptis į minėtą instituciją adresu Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius, tel. (85) 278 56 01, el. p. ltsa@ltsa.lrv.lt.