en

Juodasis aviakompanijų sąrašas

Europos Komisija skelbia oro vežėjų, kuriems taikomas Europos parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 2111/2005 nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, sąrašą. Šis sąrašas yra periodiškai atnaujinamas ir vienos aviakompanijos yra išbraukiamos, o kitos įtraukiamos, jei nustatoma, kad aviakompanijų vykdomos veiklos sąlygos neatitinka esminių saugos reikalavimų. Su minėtu sąrašu galima susipažinti Europos komisijos internetiniame portale.