en

Perkėlimas į aukštesnę ar žemesnę klasę

ES reglamentai taikomi jeigu Jūs laiku (Išvykimas) užsiregistravote į bet kurį reisą, įskaitant užsakomuosius reisus:

  • Iš ES teritorijoje esančio oro uosto, arba
  • Į ES oro uostą iš oro uosto ne ES teritorijoje, jei atsakinga ES aviakompanija.

Europos Sąjungos reglamente numatyta, jei skrydį vykdanti aviakompanija Jus perkelia į aukštesnę klasę nei nurodyta įsigytame biliete, ji negali reikalauti jokio papildomo mokesčio.
Jei atšaukus ar atsisakius Jus vežti pasiūlomas Jums tinkantis skrydis, tačiau esate skraidinamas žemesne klase, nei ta, už kurią buvo sumokėta, Jums turi per 7 dienas sugrąžinti tam tikrą procentą bilieto kainos, priklausomai nuo nukeliauto atstumo:

Kompensacijos dydis

Atstumas

30 % bilieto kainos   

iki 1500 km

50 % bilieto kainos  

1500-3500 km

75 % bilieto kainos  

 didesnis nei 3500 km