en

Traumos ir mirtys avarijų metu

Pagal Monrealio konvenciją Jūs turite teisę reikalauti atlyginti nuostolius dėl lėktuvo patirtos avarijos sukeltų traumų ar mirties. Aviakompanija atsako už tokią žalą ir kiekvienam keleiviui kompensacija gali siekti 100 000 SST 500 000 eurų ribą. Be to, Jūs turite teisę į išankstines išmokas neatidėliotinoms finansinėms reikmėms patenkinti.

 

Minėta konvencija numato, kad aviakompanija gali būti atleista visiškai arba iš dalies nuo atsakomybės, jeigu ji įrodo, kad žala atsirado ne dėl jos, jos darbuotojų ar atstovų neatsargumo, ar kito neteisėto veikimo arba ši žala atsirado tik dėl trečiosios šalies neatsargumo ar kitų neteisėto veikimo.

 

Jeigu aviakompanija su Jūsų reiškiama pretenzija nesutinka, galite kreiptis į Europos vartotojų centrą (jeigu naudojotės Europos Sąjungos aviakompanijų paslaugomis), į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (jeigu naudojotės Lietuvos Respublikos aviakompanijos paslaugomis) arba į teismą.