en

Užsakomieji reisai

Šiuo metu keleiviai dažnai vežami tiek reguliariais, tiek ir nereguliariais, t. y. užsakomaisiais skrydžiais. Skrendant užsakomuoju skrydžiu patartina visada pasitikslinti išvykimo laiką, kadangi tai nereguliarus skrydis ir dažnai išvykimo laikas gali būti keičiamas. Paprastai užsakomuosius skrydžius organizuoja kelionių organizatoriai, todėl apie skrydžių pakeitimus privalo laiku informuoti keleivius ir bilietų platintojus. Skrydį atšaukus, atidėjus ar atsisakius vežti Jums priklauso visos teisės numatytos ES reglamente Nr. 261 (žr. skiltis apie skrydžių atšaukimą, atidėjimą ir atsisakymą vežti).