*skip_to_content*
en

Vartotojo prašymo forma

Kiekvieno prašymo tyrimo sėkmė labai priklauso nuo vartotojo pateiktos informacijos išsamumo ir tikslumo.

 

Prieš pateikdamas šią formą, vartotojas pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją, nurodydamas savo reikalavimą. Jei per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško kreipimosi į pardavėją ar paslaugų teikėją vartotojui nėra pateikiamas atsakymas, arba pardavėjas/paslaugos teikėjas atsisako vykdyti vartotojo reikalavimą, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

 

Prašymo formos pateikimo veiksmai:

  1. Atidaroma ir užpildoma prašymo forma;
  2. Užpildyta prašymo forma pasirašoma ir su pridedamais dokumentais siunčiama Tarnybai paštu adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius (teritorinių padalinių kontaktus rasite čia), el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba faksu (8 5) 279 1466.
  3. Elektroniniu būdu vartotojo prašymą galite pateikti ir prašymo nagrinėjimą stebėti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).

 

Dėl COVID-19 viruso grėsmės pirmenybę teikiame nuotoliniam asmenų aptarnavimui, todėl prašyme Tarnybai rekomenduojame nurodyti Jūsų el. pašto adresą bei telefono numerį. Taip komunikacija dėl Jūsų prašymo nagrinėjimo eigos vyks sklandžiau ir operatyviau.

 

Pažymėtina, kad Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje vartotojų prašymai yra nagrinėjami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu ir Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis.

 

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas vartotojo prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gavo šio Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, ginčus nagrinėjanti institucija gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

 

Informuojame, kad dėl elektroninio pašto yahoo.com filtravimo politikos galimi techniniai nesklandumai, dėl kurių iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos siunčiami elektroniniai laiškai su priedais galimai nepasiekia yahoo.com elektroninio pašto dėžutės naudotojų. Atsiprašome už nesklandumus ir, esant galimybėms, kviečiame į Tarnybą kreiptis naudojant kitus elektroninio pašto adresus. Dėkojame už Jūsų supratingumą.

Įstatymų naujovės