*skip_to_content*
en

Įkraunamas LED galvos žibintuvėlis Standart SD-3334

Įkraunamas LED galvos žibintuvėlis Standart SD-3334

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Ningbo Crownway Enterprise Co.,Limited,

China;

Importuotojas

UAB „Kesko Senukai Lithuania“, į. k. 234376520, buveinės adresas: Islandijos pl. 32B, Kaunas;

Platintojas

UAB „Kesko Senukai Lithuania“, į. k. 234376520, buveinės adresas: Islandijos pl. 32B, Kaunas;

Pavojaus pobūdis

Galimas pavojus žmogaus sveikatai:  arti liepsnų esantis asmuo gali nusideginti galbūt užsiliepsnojus drabužiams.

 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą įkraunamą LED galvos žibintuvėlį Standart SD-3334, b. k. 4772013278313.

 

Trumpas produkto aprašymas:

vardinė įtampa – maitinimo šaltinis: 100-240 VAC, baterija: 4.2-5 VDC; vardinė srovė – maitinimo šaltinis: 0.15 A; vardinis dažnis – maitinimo šaltinis: 50/60 Hz; vardinė galia – maitinimo šaltinis: 5.0 W ; IP apsauga pagal IEC 60529 - IP65;

Įkraunamas LED galvos žibintuvėlis Standart SD-3334, b. k. 4772013278313 yra pavojingas, t. y. neatitinka neatitinka darniųjų standartų LST EN 60598-1:2015+AC:2016+A1:2018 (Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai) ir LST EN 60598-2-4:2018 (Šviestuvai. 4 skyrius. Ypatingieji reikalavimai. Nešiojamieji bendrosios paskirties šviestuvai) reikalavimų, t. y. atliekant šiluminius bandymus (esant normalioms eksploatavimo sąlygoms, jokia šviestuvo dalis, maitinimo laidai šviestuve arba montavimo priemonės neturi pasiekti tokios temperatūros, kuri pakenktų saugai). Įkraunamas LED galvos žibintuvėlis Standart SD-3334, b. k. 4772013278313 sudegė (12.4 (4.13) punktas).

Vadovaujantis RAPEX gairių metodika, atlikus įkraunamo LED galvos žibintuvėlio Standart SD-3334, b. k. 4772013278313  rizikos vertinimą, buvo nustatyta vidutinė rizika – arti liepsnų esantis asmuo gali nusideginti galbūt užsiliepsnojus drabužiams.

UAB „Kesko Senukai Lithuania“, į. k. 234376520, buveinės adresas: Islandijos pl. 32B, Kaunas; pažeidė Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punktą – pateikti rinkai tik saugius gaminius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-12-27 sprendimu Nr. 1V-682 u ž d r a u d ė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės