*skip_to_content*
en

Kalėdinė 200 LED girlianda

Kalėdinė 200 LED girlianda

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

TAIZHOU LIGHTING MANUFACTURING CO., LTD.

Importuotojas

SHARMA INTERNATIONAL EXPORT-IMPORT CH. GD Wolka Kosowska ul. Nadrzeczna 14

Platintojas

UAB „Magivas“, į. k. 163747194, Smilgynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.; UAB „Aikos dovanos“,  į. k. 160324883, Tilžės g. 37-2, Šiauliai

Pavojaus pobūdis

Elektros smūgis


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą Kalėdinę 200 LED girliandą, ART NR. RS-1019W.

 

Kalėdinė 200 LED girlianda, ART Nr. RS-1019W yra pavojinga, t. y. neatitinka Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento, standartų LST EN 60598 (Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai) ir LST EN 60598-2-20: (Šviestuvai. 2-20 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Apšvietimo girliandos) reikalavimų, t. y.:

1) gaminiai turi turėti tvirtinimo įtaisą, apsaugantį laidus, kai jie yra prijungti prie gnybtų, nuo įtempimų (maitinimo ir LED lempų virvėlaidis neturi tvirtinimo įtaiso); turi būti aišku, kaip sumažinamas įtempimas ir apsaugoma nuo susukimo (nėra apsaugos nuo susukimo); neturi būti galima įstumti lankstųjų virvėlaidį į vidų (virvėlaidį galima įstumti į vidų); jei vidiniai laidai išeina iš šviestuvo ir sukonstruoti taip, kad gali būti veikiami įtempimo, taikomi išorinių laidų reikalavimai 5.3.5 p,11 p.);

2) 20.11  (5.3.5) jei vidiniai laidai išeina iš šviestuvo ir sukonstruoti taip, kad gali būti veikiami įtempimų, taikomi išorinio laidyno reikalavimai – atlikti bandymai ir neatitiko reikalavimus (5.2.10) punkte;

3) girliandų vidiniai ir išoriniai kabeliai turi būti tokio tipo, kaip pateikta 1 lentelėje (maitinimo virvėlaidis neturi žymėjimų); vardinis kabelio skerspjūvio plotas turi būti toks, kad būtų užtikrintas adekvačios srovės tekėjimas ir mechaninės savybės: 0,5 mm² II klasės girliandoms (LED maitinimo virvėlaidis: 0,048+/- 0,0058 mm2),  20.11.2 p.);

4) tvirtinamojo įtaiso bandymai: apšvietimo girliandų su viengysliu kabeliu, kabelis 25 kartus patempiamas 30 N jėga (LED lempų maitinimo viengyslis kabelis nutrūko iš karto (20.11.3 p.).

Kalėdinė 200 LED girlianda, ART NO: RS-1019W, naudojama pagal paskirtį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika. Asmuo liečia aukštos įtampos veikiamą gaminio dalį. Asmuo patiria elektros smūgį.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-04-06 sprendimu Nr. 1Š-92 u ž d r a u d ė UAB UAB „Magivas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės