*skip_to_content*
en

Kanapių kūno pienelis „PALACIO Cannabis“

Kanapių kūno pienelis „PALACIO Cannabis“

Kilmės šalis

Čekija

Gamintojas

Palacio CZ s. r. o. Berounska 1, Kyšice, Čekija;

Platintojas

MB „Patalokas“, Pryšmančių g. 8, Kaunas

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus

 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kanapių kūno pienelį „PALACIO Cannabis“, 250 ml, partija  43520, b. k. 8595641300135.

 

Trumpas produkto aprašymas:

Kūno pienelis – įpakuotas baltos spalvos plastikinėje pakuotėje su juodos spalvos bei kanapių lapų atvaizdais, su ženklinimo etiketėmis anglų, čekų kalbomis, su priklijuota ženklinimo etikete lietuvių kalba.

 

Kanapių kūno pienelis „PALACIO Cannabis“, 250 ml, partija  43520, b. k. 8595641300135, yra pavojingas, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir 2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai, reikalavimų. Pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama cheminė medžiaga butylphenyl methylpropional (cheminis pavadinimas – 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehyde (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1666). Butylphenyl methylpropional yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi), gali sukelti alerginę odos reakciją ir dirginimą.

Kanapių kūno pienelis „PALACIO Cannabis“, 250 ml, partija  43520, b. k. 8595641300135, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno  regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-01-04 sprendimu Nr. 1K-2 u ž d r a u d ė  MB „Patalokas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

 

Įstatymų naujovės