*skip_to_content*
en

Kaukė Cherry Skin Rejuvenation Sleep Mask, prekės ženklas IMAN OF NOBLE®

Kaukė Cherry Skin Rejuvenation Sleep Mask, prekės ženklas IMAN OF NOBLE®

Kilmės šalis

nenurodyta

Gamintojas

nenurodytas

Importuotojas

„Andżell" Barbara Tkaczuk 05-552 Wolka Kosowska, ul. Nadrzeczna 7A lok. F10, woj. Mazowieckie, Lenkija

Platintojas

MB „Velnita Plius“,  įmonės kodas 305556908, Panevėžio g. 63, Šiauliai

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kosmetikos gaminį – kaukę Cherry Skin Rejuvenation Sleep Mask, prekės ženklas IMAN OF NOBLE®,  brūkšninis kodas 6972423633438, prekės kodas  ITEM No. IM122A.

 

Trumpas produkto aprašymas:

150 g skaidraus ir standaus plastiko dėžutė užsukamu dangteliu (pirminė pakuotė), kuri patalpinta į kartono dėžutę. Informacija vartotojui pateikta anglų kalba bei stilizuotais piešiniais ant pirminės ir antrinės pakuočių.

 

Kaukė Cherry Skin Rejuvenation Sleep Mask, prekės ženklas IMAN OF NOBLE®, brūkšninis kodas 6972423633438, prekės kodas  ITEM No. IM122A yra pavojinga, t. y., neatitiko 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau - Reglamentas) IV skyriaus 14 straipsnio „Prieduose išvardytų medžiagų apribojimai“ 1 dalies d punkto i) papunkčio reikalavimo, kad kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti konservantų, kurie išvardyti Reglamento V priede, bet naudojami nesilaikant šio priedo reikalavimų (cheminė medžiaga Methylisothiazolinone įrašyta Reglamento V priedo „Konservantų, leidžiamų naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašas“ 57-oje įrašo pozicijoje, nurodytos minėto konservanto naudojimo sąlygos – nuplaunami gaminiai).

 

Kaukė Cherry Skin Rejuvenation Sleep Mask, prekės ženklas IMAN OF NOBLE®, brūkšninis kodas 6972423633438, prekės kodas  ITEM No. IM122A pagal nurodytą jų funkciją yra nenuplaunamas kosmetikos gaminys), – tuo pažeidžiami Reglamento II skyriaus 3 straipsnio „Sauga“ reikalavimai (rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų).

 

Kaukė Cherry Skin Rejuvenation Sleep Mask, prekės ženklas IMAN OF NOBLE®, brūkšninis kodas 6972423633438, prekės kodas  ITEM No. IM122A naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-11-22 sprendimu Nr. 1Š-530 uždraudė MB „Velnita Plius“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės