*skip_to_content*
en

Lėlė „Arias“

Lėlė „Arias“

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Munecas Arias S.I., Ispanija;

Platintojas

UAB „Zuja“, į. k. 3030302107, Partizanų g. 29i-52, Kaunas;

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „Arias“, partijos numeris BATCH-AR-1-02, Rep 60279, brūkšninis kodas 8427614602796.

 
Trumpas produkto aprašymas:

lėlė pagaminta iš polimero, su spalvota suknele, be pakuotės.

 

Lėlė „Arias“, partijos numeris BATCH-AR-1-02, Rep 60279, brūkšninis kodas 8427614602796 yra pavojinga, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimų. Bandymų metu nustatyta neatitiktis: nustatytas žaisle di-2-etilheksilftalato kiekis (1,4 %) ir diisononylphthalatas (1,1 %) viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir neatitinka REACH Reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų.

Lėlė „Arias“, partijos numeris BATCH-AR-1-02, Rep 60279, brūkšninis kodas 8427614602796, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-02-28 sprendimu Nr. 1V-112 u ž d r a u d ė  UAB „Zuja“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės