*skip_to_content*
en

Lėlė „CHARM Beauty“, modelis – art. No. Y007, kodas 700A10, brūkšninis kodas 6920211118025

Lėlė „CHARM Beauty“, modelis – art. No. Y007, kodas 700A10, brūkšninis kodas 6920211118025

Kilmės šalis

Kinija

Importuotojas

UAB „Inavi & Co“, Senoji g. 11, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.

Platintojas

UAB „Šilutės prekyba“ parduotuvė, Lietuvininkų g. 12, Šilutė

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „CHARM Beauty“, modelis – art. No. Y007, kodas 700A10, brūkšninis kodas 6920211118025.

 

Trumpas produkto aprašymas:

lėlė supakuota dėžutėje iš kartono ir plastiko. Lėlės galva pagaminta iš minkšto plastiko, kūnelis – iš kieto plastiko, plaukai – iš sintetinio pluošto supinti į kasą. Lėlė aprengta suknele, ant rankų uždėtos apyrankės, ant kaklo – papuošalas.

 

Lėlė „CHARM Beauty“, modelis – art. No. Y007, kodas 700A10, brūkšninis kodas 6920211118025, yra pavojinga, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Bandymų metu nustatyta neatitiktis: nustatytas di-2-etilheksilftalato kiekis (15,9%) viršija leistinas normas ir neatitinka REACH Reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų.

 

Lėlė „CHARM Beauty“, modelis – art. No. Y007, kodas 700A10, brūkšninis kodas 6920211118025, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-05-03 sprendimu Nr. 1KL-284 uždraudė UAB „Inavi & Co“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.     

Įstatymų naujovės