*skip_to_content*
en

Lėlių rinkinys UNDER WRAPS „L.O.L. SURPRISE!“, modelis – NO: 2019-22-3 OTY:360PCS, brūkšninis kodas 6988720192233

Lėlių rinkinys UNDER WRAPS „L.O.L. SURPRISE!“, modelis – NO: 2019-22-3 OTY:360PCS, brūkšninis...

Kilmės šalis

Kinija

Importuotojas

YUN HANG POLAND Sp.z.o.o., ul. Nadrzeczna 16A HALA 4/C-04, C-06 05-552 Wolka Kosowska,  Lenkija

Platintojas

Irma Antanaitienė (individuali veikla pagal pažymą Nr. 503781)

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlių rinkinį UNDER WRAPS „L.O.L. SURPRISE!“, modelis – NO: 2019-22-3 OTY:360PCS, brūkšninis kodas 6988720192233.

 

Trumpas produkto aprašymas:

dviejų mažų lėlyčių (mėlynos ir rožinės spalvos sintetinio pluošto plaukais, surištais viršugalvyje) ir kamuoliuko rinkinys. Lėlyčių galvos pagamintos iš minkšto plastiko su nupieštomis akimis ir parausvintomis lūpomis, lėlytės aprengtos suknelėmis. Ant pakuotės nurodytas CE ženklas, amžiaus grupės apribojimo ženklas. Pakuotė paženklinta etikete, kurioje nurodyta: WARNING: Choking hazrd-small parts. Not children under 3 years. MADE IN CHINA. CAI S.P. ITEM NO: 2019-22-3 OTY:360 PCS, brūkšninis kodas 6988720192233.

 

Lėlių rinkinys UNDER WRAPS „L.O.L. SURPRISE!“, modelis – NO: 2019-22-3 OTY:360PCS, brūkšninis kodas 6988720192233, yra pavojingas, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Bandymų metu nustatyta neatitiktis: nustatyti diizobutilftalato kiekiai (0,5% ­(lėlėje su mėlynos spalvos plaukais) ir 0,4 % (lėlėje su rožinės spalvos plaukais) viršija leistinas normas ir neatitinka REACH Reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų.

 

Lėlių rinkinys UNDER WRAPS „L.O.L. SURPRISE!“, modelis – NO: 2019-22-3 OTY:360PCS, brūkšninis kodas 6988720192233, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-05-12 sprendimu Nr. 1Š-231 uždraudė Irmai Antanaitienei (individuali veikla pagal pažymą Nr. 503781) tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.     

Įstatymų naujovės