*skip_to_content*
en

USB įkroviklis „DUDAO A3EU“

USB įkroviklis „DUDAO A3EU“

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Guangdong Dudao Technology Co., Ltd, Sanlian Road No. 101, Luwu Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province

Platintojas

UAB „Mobili šalis“, Ryšininkų g. 8-91, Klaipėda, į. k. 302663207,

Pavojaus pobūdis

Elektros smūgio pavojus.


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką USB įkroviklį „DUDAO A3EU“, modelis A3EU, brūkšninis kodas 6970379615829.

 

Trumpas produkto aprašymas:

įkroviklis, įėjimas AC110-240V~50/60Hz 0.5A, išėjimas DC5.0V⎓3.5A/9V⎓2A/12V⎓1.5A.

 

USB įkroviklis „DUDAO A3EU“, modelis A3EU, brūkšninis kodas 6970379615829 yra pavojingas, t. y. bandymais nustatyta, kad gaminys neatitiko standarto EN 62368-1:2020+AC:2015+A11:2017 „Garso ir vaizdo informacijos ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai“ 4.7, 5.4.2/3, 5.4.4.7, 5.4.9, F3, G.11, S.1, S.2 punktų reikalavimų:

1) ženklinimas: ant gaminio nenurodyta įėjimo srovė ar galia (F.3 p.);

2) trumpiausias tiesus atstumas ir trumpiausias atstumas išilgai paviršiaus tarp pirminių ir antrinių grandinių, esančių ant PCB ploštelės – 1,9 mm. Reikalavimas yra 3,0 mm trumpiausiam tiesiam atstumui ir 4,8 mm trumpiausiam atstumui išilgai paviršiaus (5.4.2/3 p.);

3) sukimo momento bandymo neišlaikė, jungiklio kaiščiai atsilaisvino, kaiščius galima visiškai išsukti (4.7 p.);

4) bandinys visiškai pažeistas, atliekant S.1 adatos liepsnos bandymą (10 sek. / 1 min. / 2 min.). Naudojant bandomąją liepsną, gaubtas visiškai pažeistas. S.2 adatos liepsnos bandymo metu  per 60 sekundžių atsirado skylė (S.1 p., S.2 p.);

5) kištuko matmenys neatitinka standarto EN 50075. Nedidelis matmenų nuokrypis (4.7 p.);

6) neišlaikė elektrinio stiprumo bandymo tarp įvesties ir išvesties. Gedimas pasireiškė esant 2,72 kVrms. Reikalavimas sustiprintai izoliacijai yra 2,83 kVrms 60 s. (5.4.9 p.);

7) transformatoriai: pirminės ir antrinės apvijos liečiasi, nėra jokios mechaninės apsaugos. Abi apvijos padengtos variu. Reikalavimas yra 2 sluoksniai juostos tarp apvijų (5.4.4.7 p., 5.4.2/3 p.);

8) kondensatoriai: tarp pirminės ir antrinės grandinės netinkama izoliacija (Y1 klasės kondensatoriams (sustiprinta izoliacija). Kondensatorius neišlaikė dielektrinio atsparumo bandymo. Gedimas pasireiškė esant 0,02 kVrms (G.11 p.).

USB įkroviklis „DUDAO A3EU“, modelis A3EU, brūkšninis kodas 6970379615829, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika – gaminys kelia elektros smūgio pavojų (asmuo liečia įtampos veikiamą gaminio dalį; asmuo patiria elektros smūgį ir gali žūti nuo elektros srovės).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-04-17 sprendimu Nr. 1KL-211 u ž d r a u d ė UAB „Mobili šalis“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.     

Įstatymų naujovės