*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką USB įkroviklį „Extreme  style“, modelis NTC31MU

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką USB įkroviklį „Extreme  style“, modelis NTC31MU

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

TKN-CONNECT Dymitr Bondarenko, Lenkija; 

Importuotojas

Botland B. DERKACZ SPOLKA KOMANDY TOWA Gola 25 63-640;

Platintojas

UAB „Eltechnika“, į. k. 304082834, Vytenio g. 20, Vilnius;

Pavojaus pobūdis

Elektros smūgio pavojus.  

 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką USB įkroviklį „Extreme  style“, modelis NTC31MU, brūkšninis kodas 59011445617394.

 

Trumpas produkto aprašymas:

įkroviklis, įėjimas 180-240 VAC, OJA, 50/60 Hz; išėjimas 5 VDC, 3,1 A.

 

USB įkroviklis „Extreme  style“, modelis NTC31MU, brūkšninis kodas 59011445617394 yra pavojingas, t. y. bandymais nustatyta, kad gaminys neatitiko standarto EN 62368-1:2020+AC:2015+A11:2017 „Garso ir vaizdo informacijos ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai“ reikalavimų:

1) neatitinka šakutės kaiščio ilgis (turi būti 18,5-19,5 mm, išmatuotas kaiščio ilgis 19,6 mm);

2) adatos liepsnos bandymo metu per 60 sekundžių atsirado skylė (CL: 6.4.8, S2).

USB įkroviklis „Extreme  style“, modelis NTC31MU, brūkšninis kodas 59011445617394, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika – gaminys kelia elektros smūgio pavojų (asmuo liečia įtampos veikiamą gaminio dalį; asmuo patiria elektros smūgį ir gali žūti nuo elektros srovės).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-04-24 sprendimu Nr. 1V-238 u ž d r a u d ė UAB „Eltechnika“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.     

Įstatymų naujovės