en

Laikinai uždrausta teikti į rinką smulkiagrūdį polimerinį glaistą kreidos užpildu, smulkiagrūdį polimerinį glaistą marmuro užpildu, kontaktinį gruntą „weber.prim CONTACT*1

Laikinai, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateiktos UAB „Teronis“ teikiamų rinkai gaminių Nr. 1 – 3 eksploatacinių savybių deklaracijos, uždrausta teikti į Lietuvos rinką smulkiagrūdį polimerinį glaistą kreidos užpildu, b. k. 2700000009956; smulkiagrūdį polimerinį glaistą marmuro užpildu, b. k. 2700000009901, kontaktinį gruntą „weber.prim CONTACT*1, b. k. 4779024422148.

 

UAB „Teronis“ gaminius (smulkiagrūdį polimerinį glaistą kreidos užpildu, b. k. 2700000009956; smulkiagrūdį polimerinį glaistą marmuro užpildu, b. k. 2700000009901; kontaktinį gruntą „Weber.prim CONTACT*1, b. k. 4779024422148) teikia į rinką turint eksploatacinių savybių deklaracijas, neatitinkančias Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-601 patvirtinto „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ reikalavimų. Tuo pažeidžiant Mažmeninių prekybos taisyklių 8.3 punkto (Pardavėjui draudžiama parduoti prekes: be jų atitikties privalomiesiems dokumentų reikalavimams, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi) reikalavimus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2019-06-28 sprendimu Nr. 1MA-22 laikinai uždraudė UAB „Teronis“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktus, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateikti UAB „Teronis“ teikiamų rinkai gaminių: smulkiagrūdžio polimerinio glaisto kreidos užpildu, b. k. 2700000009956; smulkiagrūdžio polimerinio glaisto marmuro užpildu, b. k. 2700000009901; kontaktinio grunto „Weber.prim CONTACT*1, b. k. 4779024422148 eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba, atitinkamai su Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. D1-901 įsakymu, reikalavimais.

 

ATNAUJINTA:

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius, vadovaudamasis produktų saugos įvertinimų, patikrinimų ir kontrolės medžiaga, valstybinės produktų saugos ekspertizės rezultatais, 2019 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. 1MA-29, UAB „Teronis“ leidžia tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktus – smulkiagrūdį polimerinį glaistą kreidos užpildu, b. k. 2700000009956, smulkiagrūdį statybinį glaistą marmuro užpildu, b. k. 2700000009901 (gamintojas UAB „Statybos apdailos ranga“, Mokslininkų g. 16, Vilnius, platintojas UAB „Teronis“, Pelesos g. 3, Vilnius) kurių tiekimas, siūlymas tiekti į rinką ir demonstravimas buvo laikinai uždraustas 2019 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. 1MA-22.