en

Laikinai uždrausta teikti į rinką vėdinimo įrenginius (rekuperatorius)

Laikinai uždrausta teikti į rinką vėdinimo įrenginius (rekuperatorius) – Electrolux EPVS-200, brūkšninis kodas 2142628904174,  Electrolux EPVS-450, brūkšninis kodas 2146871151583, Electrolux EPVS-350, brūkšninis kodas 2145321338383POINT 98.

 

Laikinai, kol bus atlikti produktų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. iki kol nebus pateikti dokumentai, pagrindžiantys minėtų vėdinimo įrenginių (rekuperatorių) atitiktį saugai ir teisės aktų reikalavimams, UAB „MEDGANA“ uždrausta teikti į Lietuvos rinką vėdinimo įrenginius (rekuperatorius) – Electrolux EPVS-200, brūkšninis kodas  2142628904174, Electrolux EPVS-450, brūkšninis kodas 2146871151583, Electrolux EPVS-350, brūkšninis kodas  2145321338383POINT 98.

 

UAB „MEDGANA“, įm. k. 122641141, buveinė Savanorių pr. 123, Vilnius, į rinką teikia vėdinimo įrenginius (rekuperatorius), kuriems pateiktas atitikties sertifikatas skiriasi nuo sertifikato, patalpinto viešai prieinamame notifikuotos laboratorijos tinklalapyje bei kuris nepagrindžia pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos. Nepateikdama privalomųjų dokumentų UAB „MEDGANA“ pažeidė Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11d. nutarimu Nr. 697, 8.3. punktą „Pardavėjui draudžiama parduoti prekes be jų atitikties privalomiesiems dokumentų reikalavimams, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi“, bei neįrodė, kad minėtų vėdinimo įrenginių (rekuperatorių) gamintojas įvykdė visus privalomus veiksmus vėdinimo įrenginių (rekuperatorių) atitikties įvertinimui ir saugių, bei atitinkančių privalomuosius rodiklius vėdinimo įrenginių (rekuperatorių) pateikimui į rinką.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2020 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 1MA-17 laikinai uždraudė UAB „MEDGANA“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktus, kol bus atlikti produktų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė, t. y. kol vėdinimo įrenginiams (rekuperatoriams) nebus pateikti dokumentai, pagrindžiantys minėtų vėdinimo įrenginių (rekuperatorių) atitiktį saugai ir teisės aktų reikalavimams.  

 

ATNAUJINTA:

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius, vadovaudamasis produktų saugos įvertinimų, patikrinimų ir kontrolės medžiaga, valstybinės produktų saugos ekspertizės rezultatais, 2020-06-12 sprendimu Nr. 1MA-51 UAB „MEDGANA“ leidžia tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktus – vėdinimo įrenginius (rekuperatorius) – „Electrolux EPVS-200“, brūkšninis kodas 2142628904174; „Electrolux EPVS-450“, brūkšninis kodas 2146871151583; „Electrolux EPVS-350“ (gamintojas Zhejiang Dpurat Environmental Technology Co., LTD, Kinija), kurių tiekimas, siūlymas tiekti į rinką ir demonstravimas buvo laikinai uždraustas 2020-02-19 sprendimu Nr. 1MA-17.