en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą nešynę

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą nešynę

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą nešynę – „Womar Zaffiro“, prekės brūkšninis kodas 5902745020495.

 

Trumpas produkto aprašymas: nešynė priskiriama minkštosioms nešynėms, pagaminta iš medvilnės, poliuretano ir poliesterio, supakuota kartono dėžutėje. Ant nešynės pakuotės pritvirtinta lipni etiketė su informacija lietuvių kalba, kurioje nurodyta gaminio sudėtis, platintojo pavadinimas.

 

Nešynė – kūdikio nešynė „Womar Zaffiro“, prekės brūkšninis kodas 5902745020495, yra pavojinga, t. y. kūdikio nešynė „Womar Zaffiro“, kuri neatitinka EN 13209-2:2015 „Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Kūdikio nešynės. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Minkštoji nešynė“ 8.1, 8.4.1 10.3 punktų reikalavimų: 8.1 punktas – Užspringimo ir prarijimo pavojus (sukimo testo (180° arba 0,34 Nm) ir tempimo testo (90 N) metu atsiskyrė plastikinė ženklinimo etiketė, esanti kišenėje, kuri telpa į mažų dalių cilindrą (TEST REPORT: 18.39410); 8.4.1 punktas – Tvirtinimo sistema (atliekant bandymą pagal 8.4.1.2 punktą (100 ciklų; apkrovimas = 18 kg) tvirtinimo sistema iš abejų pusių nukrypo (praslydo, pasislinko) daugiau nei 20 mm (TEST REPORT: 18.39410). Bandymai Europos Sąjungos akredituotoje laboratorijoje IISG srl. (Instituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli SRL.) Italijoje, buvo atlikti pagal informaciją pateiktą produkto ženklinime, t. y. nurodytą ženklinime maksimalų svorį (bandymams naudotas maksimalus 18 kg svoris, kaip nurodyta nešynės ženklinime; jis viršija standarte numatytą maksimalų 15 kg. svorį). Nešynė neatitiko standarto 10.3 punkto – Ženklinimas (ženklinime neteisingai nurodytas šio Europos standarto numeris ir data – standarto data, nurodyta ant gaminio (PN-EN 13209-2:2006) buvo pakeista). Nustatyta rizika – vidutinė.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-05-16 sprendimu Nr. VB-45 uždraudė UAB „Kotryna“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.