*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą paleidžiamą lėktuvėlį „Fly away“, brūkšninis kodas 8719987001543

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą paleidžiamą lėktuvėlį „Fly away“, brūkšninis kodas...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą paleidžiamą lėktuvėlį „Fly away“, brūkšninis kodas 8719987001543.

 

Trumpas produkto aprašymas: paleidžiamas lėktuvėlis, paženklintas CE žymeniu, nurodyta amžiaus grupė. Žaislas standaus plastiko, žalia rankenėle su tampria gumos virvele (išmetimo mechanizmu); minkšto plastiko trys spalvingi (geltono, mėlyno, žalio) lėktuvėliai su kieto plastiko kabina-kabliu. Priklijuoti splavingi lipdukai su užrašais ir plastiko plėvele. Platintojas: UAB „DEPO DIY LIETUVA“, Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius. Gamintojas: FREE&EASY P.O. BOX 37211, 1030 AE AMSTERDAM, The Netherlands. Kilmės šalis – Kinija. Paženklinta CE žymeniu, nurodyta amžiaus grupė – netinka vaikams iki 3 metų.

 

Paleidžiamas lėktuvėlis „Fly away“, brūkšninis kodas 8719987001543, yra pavojingas, t. y.  neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB 2009 m. birželio 18 d. dėl žaislų saugos ir EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“. Bandymų metu nustatyta, kad žaislas neatitinka EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.17.3.3 a) punkto reikalavimų, t. y pagal 8.3 (sukimo bandymas) ir 8.4.2.3 (tempimo bandymas, apsauginiai komponentai) bandomas apsauginis dangtelis, gaubtelis arba galiukas neturi atsiskirti muo svaidinio, o bandymo metu svaidinio apgaubta medžiaga, esant 40 N (maksimali galima tempimo jėga 60±2 N) tempimo jėgai, atsiskyrė. Atsiskyrę iškyšų pavidalo standieji komponentai kelia vaikui įsidūrimo pavojų.

 

Paleidžiamas lėktuvėlis „Fly away“, brūkšninis kodas 8719987001543, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta vidutinė rizika: susižeidimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-10-21 sprendimu Nr. 1OS-152 uždraudė UAB „DEPO DIY LIETUVA“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės