en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą rankų kremą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą rankų kremą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą rankų kremą – Krem glicerynowy Gratia cytrynowy, brūkšninis kodas 5903724000347, partijos Nr. 169052020.

 

Trumpas produkto aprašymas: rankų kremas teikiamas rinkai supakuotas 75 talpos plastiko tūbelėse su užsukamu dangteliu. Ant pakuotės užklijuota ženklinimo etiketė lietuvių kalba. Ant pakuotės gamintojo pateiktame ingredientų sąraše nurodyti konservantai Methylchloroisothiazolinone ir Methylisothiazolinone. Nustatyta, kad šis produktas – rankų kremas – Krem glicerynowy Gratia cytrynowy, brūkšninis kodas 5903724000347, partijos Nr. 169052020 – yra pavojingas, t. y. ant pakuotės gamintojo pateiktame ingredientų sąraše nurodyti konservantai Methylchloroisothiazolinone ir Methylisothiazolinone yra uždrausti naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose. Kosmetikos  gaminys neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio ir II skyriaus 3 straipsnio nuostatų – nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 3 straipsnio (Sauga) taikymui, kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti kitų konservantų, išskyrus išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priede, ir konservantų, kurie išvardyti, bet naudojami nesilaikant to priedo reikalavimų. Kosmetikos gaminys gali sukelti odos jautrinimą ir kontaktinę alergiją.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-07-26 sprendimu Nr. 1VB-61  uždraudė  UAB „Krosantas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.