*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą skystį elektroninėms cigaretėms „Dr. Frost Salt Nic Honeydew & Blackcurrant Ice“, brūkšninis kodas 5060530944293, partijos Nr. 15:07 200523 B41507-20

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą skystį elektroninėms cigaretėms „Dr. Frost Salt Nic...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą skystį elektroninėms cigaretėms „Dr. Frost Salt Nic Honeydew & Blackcurrant Ice“, brūkšninis kodas 5060530944293, partijos Nr. 15:07 200523 B41507-20.

 

Trumpas produkto aprašymas teikiamas rinkai 10 ml talpos plastiko buteliukuose su užsukamu dangteliu, buteliukas supakuotas kartono dėžutėje.

 

Skystis elektroninėms cigaretėms „Dr. Frost Salt Nic Honeydew & Blackcurrant Ice“, brūkšninis kodas 5060530944293, partijos Nr. 15:07 200523 B41507-20, yra pavojingas, t. y. neatitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES 2014 m. balandžio 3 d. dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB. Bandymais nustatytas nikotino kiekisyra 24±2 mg/ml,  tai neatitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 92 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų, t. y. pateikiamų rinkai elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių nikotino turinčiame skystyje nikotino turi būti ne daugiau kaip 20 miligramų viename mililitre skysčio. Pakuotėje nepateikiamas lapelis, kuriame nurodoma: informacija apie gaminio vartojimą ir saugojimą, įskaitant nuorodą, kad gaminio nerekomenduojama vartoti jaunimui ir nerūkantiesiems; kontraindikacijos; įspėjimai konkrečioms gyventojų rizikos grupėms; galimas nepageidaujamas poveikis; priklausomybės sukėlimo geba bei toksiškumas ir tai neatitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 94 straipsnio 1 dalies nuostatų, tuo pažeidžiant Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 92 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kad Lietuvos Respublikoje pateikiamos rinkai elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės turi atitikti šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 

Skystis elektroninėms cigaretėms „Dr. Frost Salt Nic Honeydew & Blackcurrant Ice“, brūkšninis kodas 5060530944293, partijos Nr. 15:07 200523 B41507-20, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-10-15 sprendimu Nr. 1VB-66 u ž d r a u d ė  UAB „Ecodumas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės