en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – traukinio trasą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – traukinio trasą


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – traukinio trasą „Western classic Express“ No. L3102-A, brūkšninis kodas 4772013070795.

 

Trumpas produkto aprašymas: Elektrinis žaislas. Žaislą – traukinio trasą „Western classic Express“ No. L3102-A, brūkšninis kodas 4772013070795 sudaro garvežys su prikabinamais vagonais ir geležinkelio trasa. Žaislas pagamintas iš spalvoto plastiko, įpakuotas dėžėje. Gamyklinė žaislo pakuotė paženklinta CE ženklu, amžiaus grupės nuoroda 3 m+, nurodytas artikulas bei informacija valstybine kalba: „Žaislinis traukinys 608041498, 00051111481 ĮSPĖJIMAS! Netinka vaikams iki 3 metų, kadangi yra aštrių kampų ir smulkių detalių, kuriomis galima užspringti, susižeisti. Ant pakuotės esančią informaciją rekomenduojama išsaugoti. Galima naudoti tik prižiūrint suaugusiems! Kilmės šalis Kinija, Platintojas: UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas, Tel. (880011119)“.

 

Žaislas – traukinio trasa „Western classic Express“ No. L3102-A, brūkšninis kodas 4772013070795, yra pavojingas; t. y. bandymo metu nustatyta, kad. atskirose vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino (keturiose vietose: 639400±61160 mg/kg; 728800±69710 mg/kg; 701000±67050 mg/kg; 696800±66650 mg/kg) ir kadmio (dviejose vietose: 1289±123,3 mg/kg; 854,4±81,7 mg/kg;) koncentracijos viršija ribines vertes numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimuose ir 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 ūkio ministro patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ (Nr. 4-120, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11) II skyriaus 8 punkte - švinui (Pb 0.1 % = 1000 mg/kg) ir kadmiui (Cd 0.01 % = 100 mg/kg). Žaislas naudojamas pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną. Žaislų, skirtų jaunesniems kaip 3 metų vaikams, baterijos turi būti nepasiekiamos be įrankio, nebent baterijų skyriaus dangtis gali būti atidarytas tiktai vienu metu atlikus mažiausiai du nepriklausomus judesius (baterijos lengvai pasiekiamos, baterijų skyriuje trūksta varžto arba tinkamos uždarymo sistemos). Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-02-28 sprendimu Nr. 1RR-24 uždraudė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.