en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą darbo, kompiuterinę kėdę

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – darbo, kompiuterinę kėdė – Black on black Plus LF-26.

 

Trumpas produkto aprašymas: darbo, kompiuterinė kėdė Black on black Plus LF-26 yra su porankiais, paminkštinta sėdyne ir atlošu. Sėdynė ir porankiai su aukščio reguliavimo bei atlošo ir sėdynės svyravimo funkcija. Kėdė su plastikiniu taisyklingos penkių spindulių žvaigždės pavidalo pagrindu su galuose įtvirtintais plastikiniais H formos ratukais. Sėdynės aukštis reguliuojamas pneumatiniu keltuvu, jungiančiu pagrindą su metaline sėdynės atrama. Sėdynė prie atramos pritvirtinta keturiais varžtais. Porankiai iš plastiko, pritvirtinti prie sėdynės trimis varžtais. Atlošas su sėdyne sujungtas metaliniu kampuočiu ir varžtais. Minkštosios dalies aukštis sėdynėje 55 mm, atloše 25 mm.

 

Darbo, kompiuterinė kėdė Black on black Plus LF-26 yra pavojinga; t. y. neatitinka saugos darniojo standarto LST EN 1335-2:2009 Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai, 4.4 punkto saugos reikalavimo pagal neapkrautų kėdžių pasipriešinimo riedėjimui nustatymą. Produktas neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 5 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos. Įvertinus riziką nustatyta, kad yra rimta rizika – asmeniui atsistojus nuo Darbo kėdės, pariedėjus Darbo kėdei į priekį ar atgal, kyla griuvimo (susižeidimo) pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-07-31 sprendimu Nr. 1ŠE146  uždraudė UAB „VAMAKO“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.