en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą šildytuvą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą šildytuvą

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą šildytuvą QH-80C, brūkšninis kodas 0000011498179.

 

Trumpas produkto aprašymas. Šildytuvas QH-80C, brūkšninis kodas 0000011498179, skirtas patalpų šildymui, įtampa 220-240V 50Hz; galingumas 800W, 2 šilumos nustatymai 400W/800W, greitas šildymo efektas, vidinė rankena. Importuotojas UAB “RIVONA", Savanorių pr. 176, LT-03154, Vilnius, Lietuva, tel. 8 5 2331181, gamintojas CIXI JINMEI ELETRICAL APPLIANCE CO., LTD., Hua tang Village, Fuhai Town, Cixi City, Zhejiang, China.

 

Produktas yra pavojingas, kadangi neatitinka standarto LST EN 60335-1 „Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ 11.1 ir 11.8 punktų reikalavimų. Prekė normaliomis sąlygomis per daug šyla t. y. vidaus instaliacijos virštemperatūris 72K (turi būti =<50 K), išorės instaliacijos, virštemperatūris 63K (turi būti =<50K). Šildytuvas naudojamas pagal paskirtį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai, kas neatitinka „Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamentas“ II skyriaus 5 punkto, 1 priedo II skyriaus 4.2 punkto reikalavimų, tuo pažeidžiamas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8.1 punkto reikalavimas – importuotojas privalo tiekti į rinką tik saugius gaminius.

 

Nustatyta aukšta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno apskrities skyrius 2018-03-01 sprendimu Nr. 1MS-1 uždraudė UAB „Rivona“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.