en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – šautuvą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – šautuvą

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – šautuvą „MULTIFUNCTION GUN“, prekės kodas 95030081 prekės, art. NO. 969-3.

 

Trumpas produkto aprašymas: elektrinis žaislas – šautuvas „MULTIFUNCTION GUN“, prekės kodas 95030081 prekės, art. NO. 969-3. Šautuvas „MULTIFUNCTION GUN“ įpakuotas kartono dėžutėje. Žaislas pagamintas iš standaus plastiko. Žaisle įmontuota plastikinė baterijų dėžutė, skirta dviems AA tipo po 1,5 V elementams. Paspaudus mygtuką, žaislas skleidžia garso, vibracijos ir šviesos efektus. Ant gamintojo pakuotės nurodyti CE ir amžiaus grupės įspėjamieji ženklai. Prie žaislo pakuotės pritvirtinta etiketė – lipdukas su informacija lietuvių kalba „ŠAUTUVAS Yra smulkių detalių Kilmės šalis: Kinija Gamintojas: POLY TECHNOLOGIES, INC 13738995876 Importuotojas: UAB „Nersama“ Kaunas, Pramonės pr.16-14 salė, Tel. +370 600 25671 El. paštas: nersamazaisliukai@gmail.com“.

 

Žaislas  šautuvas „MULTIFUNCTION GUN“, prekės kodas 95030081 prekės, art. NO. 969-3, yra pavojingas; t. y. bandymo metu nustatyta, kad atskirose žaislo vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino (keturiose vietose) ir kadmio (keturiose vietose) koncentracijos viršija ribines vertes, numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 4-459 patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ 8 p. (Nr. 4-120, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11) apribojimų švinui ir kadmiui (gali būti Pb 0,1 % = 1000 mg/kg, Cd 0,01 % = 100 mg/kg). 1000 mg/kg, Cd 0,01 % = 100 mg/kg). Žaislas naudojamas pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną. Žaislų, skirtų jaunesniems kaip 3 metų vaikams, baterijos turi būti nepasiekiamos be įrankio, nebent baterijų skyriaus dangtis gali būti atidarytas tiktai vienu metu atlikus mažiausiai du nepriklausomus judesius (baterijos lengvai pasiekiamos, baterijų skyriuje trūksta varžto arba tinkamos uždarymo sistemos). Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-01 sprendimu Nr. 1VB-14 uždraudė UAB „Nersama“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.