en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą„Mini laiminga mašina“ + saldainiai, prekės brūkšninis kodas 8436031761801.

 

Trumpas produkto aprašymas. Žaislas „Mini laiminga mašina“+ saldainiai – tai rožinės spalvos, keturių juodų su sidabriniu disku ratukų standžiojo plastiko automobilis – „džipas“. Ratukų ašys - metalinės. Ant žaislo korpuso priklijuoti spalvingi lipdukai su užrašais, paveiksliukais ir plastiko plėvele. Skaidraus plastiko gaubte įdėtas maišelis su saldainiais. Žaislo masė - 24 g, matmenys - (100 x 55 x45) mm. Prie žaislo pritvirtinta ženklinimo etiketė su informacija lietuvių kalba apie saldainių sudėtį: „Suspausti saldainiai – sudėtis: cukrus, gliukozė, gliukozės sirupas, obuolių rūgštis, maltodekstrinas, kvapiosios medžiagos ir natūralūs dažikliai: E-100, E-162, E-141, E-160a. Laikyti etiketę iki produkto suvartotjimo“, nurodytas prekės ženklas „Fantasy Toys & Candies“ žaislo pavadinimas „Mini Happy Car“, gamintojo adresas Fantasy Toys & Candies China Limited 4/F, Enterprise Buildng 228-238 Queen's Road Central Hong Kong. Nurodytas CE ženklas, amžiaus grupės įspėjamasis ženklas, prekės brūkšninis kodas 8436031761801, pateiktas įspėjimas „Rizika: Mažos dalys. Netinka vaikams iki 3 metų“.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. „Mini laiminga mašina“+ saldainiai, prekės brūkšninis kodas 8436031761801, mechaninės ir fizikinės savybėsneatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2015 5.1 a), b), c) punktų reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 36 mėnesių vaikams – bandant pagal 8.4.2.1 (tempimo bandymas, bendroji dalis) neturi susidaryti jokių dalių, kurios bet kokioje padėtyje pilnai tilptų į 8.2 p. (mažų dalių cilindras) aprašytą cilindrą (tempimo bandymo metu atsiskyrusios detalės (ratukai, lankas, numerių rėmelis ir lipdukai su plastikine plėvele) telpa į nurodyto standarto 8.2 p. aprašytą mažų dalių cilindrą. Metimo bandymo (8.5 p.) metu atskilę korpuso plastiko gabaliukai telpa į smulkių dalių cilindrą. Žaislas neatitiko reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto „Žaislų saugos techninis reglamento“ (toliau – Reglamentas) 6 punkte – žaislai gali būti pateikti į rinką, jeigu jie, naudojami pagal paskirtį ar kitu vaikų elgsenai įprastu būdu, nekelia pavojaus vartotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir (arba) sveikatai; 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.3 p.- turi būti atsižvelgiama į naudotojų (vaikų), prireikus į jų prižiūrėtojų (vaikus prižiūrinčių suaugusiųjų) gebėjimus, visų pirma kai naudojami vaikams iki 36 mėnesių ar kitoms tiksliai apibrėžtoms amžiaus grupėms skirti žaislai; 2 priedo II d. 7 p. - aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti arba jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Platintojas UAB „Retoimportas“, pateikdamas į rinką pavojingą žaislą – „Mini laiminga mašina“+ saldainiai, prekės brūkšninis kodas 8436031761801, kuris dėl užspringimo ir uždusimo pavojaus kelia vartotojams, ypač vaikams, rimtą riziką, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalį.

 

Nustatyta rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14,16, 17 str. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Panevėžio apskrities skyrius 2018-03-06 sprendimu Nr. 1AŠL-2 uždraudė UAB Retoimportastiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu, susigrąžinti šį gaminį iš vartotojų bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.