en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą „BELLIGHT“, brūkšninis kodas 590185485224.

 

Trumpas produkto aprašymas: ilgintuvas „BELLIGHT“, brūkšninis kodas 590185485224 – baltos spalvos, 3 lizdų, su įžeminimo kontaktu ir jungikliu, 3 m ilgio laidu ir šakute, įpakuotas kartoninėje pakuotėje.

 

Gaminys yra pavojingas  t. y.  neatitinka standarto IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Plugs and socket – outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements“ reikalavimų: 8.1 punktas. Gaminio tipas, modelis – nenurodyti; 23.3 punktas. Neišardomos šakutės ir kilnojamieji kištukiniai lizdai turi būti su virvėlaidžiu, atitinkančiu  standartų IEC 60227 arba IEC 60245 reikalavimus. Kabelis neatitinka jo žymėjimo: gyslų laidininkai padaryti ne iš vario, o iš padengto variu aliuminio; 23.4 punktas. Neišardomos šakutės ir neišardomi kilnojamieji kištukiniai lizdai turi būti sukonstruoti taip, kad virvėlaidis būtų apsaugotas nuo per didelio sulenkimo įėjimo vietose. Atliekant bandymą srovė neturi nutrūkti ir neturi atsirasti trumpasis jungimas tarp laidų. Po bandymo apsauginė įvorė neturi atsiskirti, izoliacija neturi prasitrinti ar susidėvėti, nutrūkusios gyslos neturi tapti pasiekiamomis. Bandant išlinkių skaičius turi būti 10000. Bandant iš kištukinio lizdo pusės, gyslų laidininkai nutrūko. Ilgintuvas „BELLIGHT“, brūkšninis kodas 590185485224, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Dėl elektros smūgio ir nudegimo pavojaus produktas kelia vartotojams rimtą riziką.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-03-04 sprendimu Nr.1LG-7 uždraudė UAB „Šviesos magija“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.