en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą „JONEX“, modelis PS-160H, brūkšninis kodas 5906083724558.

 

Trumpas produkto aprašymas: „JONEX“, modelis PS-160H, brūkšninis kodas 5906083724558 – žalios spalvos, 3 lizdų, su įžeminimo kontaktu ir jungikliu, 1,5 m ilgio laidu ir šakute, įpakuotas kartoninėje pakuotėje.

 

Gaminys – ilgintuvas „JONEX“ yra pavojingas t. y. neatitinka standarto IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Plugs and   socket – outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements“ reikalavimų: Nustatyta, kad minėtas gaminys neatitinka standarto IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Buitiniai ir panašios paskirties kištukai ir kištukiniai lizdai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimų: 8.3 punkto – Instrukcijoje turi būti pateikta svarbi papildoma informacija (instrukcija ant pakuotės ne Lietuvos Respublikos valstybine kalba, instrukcijoje pateikta klaidinga informacija – vardinė srovė 10 A (ant gaminio – 16 A)); 23.3 punkto – Neišardomos šakutės ir kilnojamieji kištukiniai lizdai turi būti su virvėlaidžiu, atitinkančiais standartų IEC 60227 arba IEC 60245 reikalavimus, virvėlaidžio laidų skerspjūvio plotas turi būti lygus arba didesnis nei 1,5 mm2 (kai laidų ilgis L > 2 m) – neatitinka, laidų skerspjūvio plotas 1,0 mm2, laidų ilgis L=9,83 m); 23.4 punkto – Bandant neturi nutrūkti srovė ir neatsirasti trumpojo jungimo tarp laidų. Po bandymo apsauginė įvorė neturi atsiskirti, izoliacija neturi prasitrinti ar susidėvėti, nutrūkusios gyslos neturi tapti pasiekiamomis. Bandant išlinkių skaičius turi būti 10000. Bandant iš kištukinio lizdo pusės, laidininkai nutrūko. Atliktas gaminio rizikos vertinimas pagal RAPEX gairių metodiką ir nustatyta rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-05-19 sprendimu Nr.1VB-40  uždraudė  UAB „SAVINGĖ“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.