en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „Aixier“,  Nr. AX512.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – lėlė „Aixier“, Nr. AX512, pagaminta iš plastiko su raudonos spalvos suknele, komplekte įvairių spalvų plastikiniai bateliai. Įpakuota kartoninėje pakuotėje. Pakuotė paženklinta etikete, kurioje nurodyta: „Lėlė. Yra smulkių detalių. Kilmės šalis Kinija. Gamintojas POLY TECHNOLOGIES INC. 13738995875, Importuotojas UAB „NERSAMA“ Pramonės pr. 16-14 salė, Kaunas Tel. +370 600 25671, el. paštas: nersamazaisliukai@gmail.com“. Ant pakuotės nurodytas CE ženklas, amžiaus grupės apribojimo ženklas.

 

Žaislas yra pavojingas t. y. pateikto į rinką žaislo cheminės savybės neatitinka reikalavimų, lėlės galvoje nustatytas di-(2-etilheksil)ftalato kiekis (24,4 %) viršija leistinas normas ir neatitinka REACH Reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų, di-(2–etilheksil) ftalatas (DEHP) negali būti naudojamas kaip medžiaga arba preparatų sudedamoji dalis, jei jo kiekis žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės. Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai, tai neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento 13.1, 13.2, IV skyriaus 24 punkto reikalavimų.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-05-25 sprendimu Nr.1MS-7 uždraudė UAB „Nersama“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.