en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą šviesinę girliandą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą šviesinę girliandą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą šviesinę girliandą „YL-DC-50“, brūkšninis kodas 4779042180211.

 

Trumpas produkto aprašymas: šviesinė girlianda „YL-DC-50“, brūkšninis kodas 4779042180211, vardinė įtampa 220 V, srovės rūšis kintamoji, vardinis dažnis 50 Hz, vardinė galia 2 W, lempų tipas LED, lempų kiekis 20 vnt., apsaugos nuo elektros smūgio klasė – II, girliandos tipas – nepermontuojamoji, IP65, masė 0,45 kg. 

 

Gaminys yra pavojingas t. y. neatitinka standartų LST EN 60598-2-20:2015+AC:2017 (toliau – LST EN 605982-20) ir LST EN 60598-1:2015+AC:2016+A1:2018 (toliau – LST EN 60598-1) reikalavimų: 1. Girlianda neturi ženklinimo etiketės (LST EN 60598-2-20 20.6.2 p., LST EN 60598-1 3 p. a)); 2. Nepateikta informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam instaliavimui, naudojimui ir priežiūrai užtikrinti (LST EN 60598-2-20 20.6.4 p. LST EN 60598-1 3.3.17 p.); 3. Girliandos vidiniai ir išoriniai kabeliai yra lengvesni, negu reikalaujama (LST EN 60598-2-20 20.11.2 p.); 4. Tvirtinimo įtaiso konstrukcija neapsaugo laidus nuo įtempimų (LST EN 60598-2-20 20.11.3 p., LST EN 60598-1 5.2.10 p., 5.2.10.1 p., 5.2.10.3 p., 5.3.1 p., 5.3.5 p.); 5. Kabelio tarp šakutės ir pirmojo lempos lizdo ilgis turi būti ne mažiau 1,5 m (yra 1,12 m) (LST EN 60598-2-20 20.11.4 p.); 6. Lempos lizdo kontaktai nėra patikimai pritvirtinti prie lizdo korpuso (LST EN 60598-2-20 20.12.4 p.). Produktas neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 19 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos.

 

Įvertinus riziką nustatyta, kad yra rimta rizika – asmuo liečia aukštos įtampos veikiamą gaminio dalį, asmuo patiria elektros smūgį ir gali būti užmuštas elektros srove.  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-04-15 sprendimu Nr.1BM-62 uždraudė UAB „Lumeninn LT“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.