en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą trišakį

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą trišakį

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą trišakį (elektrinį šakotuvą) S 3-6, gaminio brūkšninis kodas 4771637853111.

 

Trumpas produkto aprašymas: trišakio (elektrinio šakotuvo) S 3-6 gaminio brūkšninis kodas 4771637853111, vardinė įtampa 250 V, srovės rūšis – kintamoji, vardinė srovė 6 A, apsaugos laipsnis IP20, be įžeminimo, apsauga nuo elektros smūgio – normali, montavimo būdas – kilnojamasis, kištukinių lizdų skaičius – 3, konstrukcija – išardoma, svoris 70 g.

 

Trišakis yra pavojingas, nes trišakio vardinė įtampa turi būti ne mažesnė, negu atitinkamo kištuko lizdo, nustatyta, kad kištukas neturi jokio ženklinimo (IEC 60884-2-5 „Buitinių ir panašios paskirties kištukai ir kištukiniai lizdai. 2-5 dalis. Ypatingieji adapterių reikalavimai“ (toliau – IEC 60884-2-5 standartas), 6.101 punktas); nenurodytas gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (IEC 608841:2002+A1:2006 +A2:2013 „Buitinių ir panašios paskirties kištukai ir kištukiniai lizdai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – IEC 60884-1 standartas) 8.1 punktas); didžiausia leistina galia (srovė) turi būti matoma iki paskutinio kištuko įkišimo, nustatyta, kad paženklinta ant susilietimo paviršiaus (IEC 60884-2-5 standarto 8.1 punktas); adapterio kištuko dalies įtampiosios dalys turi būti nepasiekiamos, kai adapterio šakutė yra pilnai arba dalinai sujungta su tos pačios sistemos kištukiniu lizdu (IEC 60884-2-5 standarto 10.1 punktas, IEC 60884-1 standarto 10.1 punktas); turi būti negalima sujungti susijusio kištuko kaiščio ir lizdo kontakto įtampiųjų dalių arba tos pačios sistemos kištukinio lizdo kontakto, jei įtampantieji kaiščiai pasiekiami (IEC 60884-2-5 standarto 10.3 punktas, IEC 60884-1standarto 10.3 punktas); adapteriai turi būti sukonstruoti taip, kad jų būtų neįmanoma atidaryti ranka ar naudojant įprastas priemones, pavyzdžiui, atsuktuvą, padarant juos nebenaudojamais, nustatyta, kad atidaromas panaudojus atsuktuvą (IEC 60884-2-5 standarto 14.1 punktas); sraigtai, neleidžiantys patekti į adapterio vidų, turi būti apsaugoti nuo iškritimo (IEC 60884-1 standarto 14.14 punktas); adapteriai negali turėti kištukinio lizdo dalies su didesnės vardinės srovės, nei adapterio kištukinės dalies vardinė srovė, nenurodyta kištuko vardinė srovė (IEC 60884-2-5 standarto 14.107 punktas).

 

Trišakis neatitinka Produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 19 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta – asmuo liečia aukštos įtampos veikiamą gaminio dalį, asmuo patiria elektros smūgį ir gali būti užmuštas elektros srove.

 

Vadovaudamasis Produktų saugos įstatymo 14, 16  ir 17 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-05-05 sprendimu Nr. 1OS-37 uždraudė UAB „E. jungtis“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.