en

Vadovybė

Neringa Ulbaitė
Direktorė
Tel.: (8 5) 262 67 51
Neringa Baronienė
Direktoriaus pavaduotoja
Tel.: (8 5) 212 20 20
Edvinas Pabrinkis
Kancleris
Tel.: (8 5) 262 67 72