*skip_to_content*
en

Asmenų aptarnavimo ir konsultavimo skyrius

Valstybės tarnautojo l. e. Tarnybos Asmenų aptarnavimo ir konsultavimo skyriaus vedėjos pareigas Indrės Repečkienės

Einamųjų metų užduotys

 

 

  1. Užtikrinti operatyvų atsakymų į vartotojų ir kitų asmenų pateiktų pasiteiravimų žodžiu, telefonu bei elektroniniu paštu, pateikimą;
  2. Išanalizuoti asmenų konsultavimo ir aptarnavimo procesus, siekiant įvertinti galimybę didinti konsultavimo apimtis ir kokybę bei užtikrinti visišką teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimą bei atitikimą Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktoms verslo priežiūros institucijoms skirtoms rekomendacijoms;
  3. Užtikrinti nacionalinio kontaktinio centro funkcijų įgyvendimą pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento  ir Tarybos reglamentą  (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo;
  4. Tobulinant Tarnybos grįžtamojo ryšio procesą, kartu su Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriumi sukurti ir pritaikyti Tarnybos veikloje asmenų aptarnavimo ir konsultavimo kokybės vertinimo priemonę.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Asmenų aptarnavimo ir konsultavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Vaidos Malijauskienės

Einamųjų metų užduotys

 

  1. Vykdyti operatyvų ir išsamų vartotojų ir juridinių asmenų konsultavimą ir aptarnavimą žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu bei Tarnybos Facebook paskyroje;
  2. Atsižvelgiant į vartotojų dažniausiai užduodamus klausimus, užtikrinti Tarnybos tinklalapyje D.U.K. skelbiamos informacijos atnaujinimą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Asmenų aptarnavimo ir konsultavimo skyriaus vyriausiojo specialisto Tomo Adomavičiaus

Einamųjų metų užduotys

 

  1. Vykdyti operatyvų ir išsamų vartotojų ir juridinių asmenų konsultavimą ir aptarnavimą žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu bei Tarnybos Facebook paskyroje;
  2. Sukurti dažniausiai užduodamų paklausimų-atsakymų medį pagal Tarnybos veiklos sritis.

Įstatymų naujovės