*skip_to_content*
en

Direktorė Neringa Ulbaitė

VALSTYBĖS TARNAUTOJO TARNYBOS DIREKTORĖS NERINGOS ULBAITĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

  1. Organizuoti ir kontroliuoti Tarnybos priemonių, numatytų vartotojų teisių apsaugos srities strateginio planavimo dokumentuose, vykdymą;
  2. Organizuoti ir koordinuoti pasirinktų vartojimo sričių stebėsenos vykdymą;
  3. Užtikrinti Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo  ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1R-82, įgyvendinimą;
  4. Tobulinti įstaigos darbuotojų darbo aplinkos sąlygas, siekiant didinti darbo efektyvumą ir atsparumą stresui darbe;
  5. Užtikrinti vartotojų informavimo ir apsaugos skaitmeninių įrankių tobulinimą, siekiant palengvinti vartojimo ginčų nagrinėjimo ne teisme procedūrą.

Įstatymų naujovės