*skip_to_content*
en

Europos vartotojų centras

Tarnybos Europos vartotojų centro vedėjos Raimondos Balnienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti ir koordinuoti projekto ataskaitos už 2020 metus parengimą ir pateikimą Europos Komisijai iki 2021 m. kovo 1 d.;
 2. Metodiškai organizuoti ir koordinuoti 2022 m. EVC veiklos tarptautinio projekto pateikimą Europos Komisijai;
 3. Organizuoti ir koordinuoti 2021 m. Europos Komisijos patvirtinto tarptautinio EVC veiklos projekto įgyvendinimą;
 4. Dalyvauti ECC-Net tarptautinėje veikloje (renginiuose, apklausose ir iniciatyvose), tinkamai atstovaujant Lietuvą;
 5. Koordinuoti ir organizuoti EVC viešinimo plane numatytų veiklų įgyvendinimą.

 

Tarnybos Europos vartotojų centro vyriausiosios specialistės Miglės Akulevičienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal savo kompetenciją tirti/atsakyti į vartotojų skundus ir paklausimus dėl įsigytų netinkamos kokybės prekių ar paslaugų,  konsultuoti verslininkus bei kitus suinteresuotus subjektus žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu;
 2. Dalyvauti informaciniuose renginiuose šviečiant Lietuvos vartotojus apie jų teises bei pareigas Europos Sąjungoje;
 3. Ruošti informacinę medžiagą apie vartotojų teisių apsaugą Europos Sąjungoje, bei ją platinti vartotojams ir verslininkams;
 4. Organizuoti ir koordinuoti konferenciją/mokymus/seminarus skirtingoms institucijoms, verslo atstovams, ECC-Net tinklo nariams ir kitoms organizacijoms.

 

Tarnybos Europos vartotojų centro vyriausiosios specialistės Rasos Tiaškevičienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal savo kompetenciją nagrinėti vartotojų skundus ir prašymus, konsultuoti vartotojus ir verslininkus bei kitus suinteresuotus subjektus žodžiu, el. paštu, telefonu;
 2. Dalyvauti informaciniuose renginiuose šviečiant Lietuvos vartotojus apie jų teises bei pareigas Europos Sąjungoje;
 3. Skleisti aktualią informaciją apie vartotojų teises socialiniuose tinkluose (Facebook);
 4. Parengti 12 spaudos pranešimų vartotojams aktualiomis temomis.

 

 

Įstatymų naujovės