*skip_to_content*
en

Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjo Manto Stankevičiaus

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti Tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo plano, Tarnybos veiklos plano pagal kompetenciją, vykdymą;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Organizuoti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Užtikrinti gaminio/paslaugos vertinimo išvadų rengimą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyresniosios patarėjos Ramunės Ražinskienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą sričių sąrašą (atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas);
 2. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 3. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 4. Organizuoti seminarus (ar skaityti pranešimus) Kauno regione vartotojams bei verslininkams aktualiomis vartotojų teisių apsaugos (rinkos priežiūros) temomis;
 5. Apmokyti naują darbuotoją pagal kompetenciją.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus patarėjos Rūtos Jančienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal nustatytą sričių sąrašą (atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas);

 2. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 3. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 4. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto veikloje;
 5. Bendradarbiaujant su Vartojimo prekių ir paslaugų skyriais inicijuoti bei įgyvendinti diskusiją-mokymus su verslininkais tema ,,Vartojimo ginčų nagrinėjimo dėl baldų kokybės sprendimo tvarka ir problematika“.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Ričardo Vagusevičiaus

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūros (Naftos produktų detalaus patikrinimo plano) metinio plano įvykdymą, atlikti patikrinimus vykdant numatytas tikslines programas, užtikrinti nuoseklų bandinių atrinkimą;
 2. Įvertinti gaminius pagal Muitinės pranešimus;
 3. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Jūratės Uleckienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą sričių sąrašą (atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas);

 2. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 3. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 4. Organizuoti seminarus, skaityti pranešimus (ar parengti pranešimus žiniasklaidai) Kauno regione vartotojams bei verslininkams aktualiomis vartotojų teisių apsaugos (rinkos priežiūros) temomis.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Viliaus Kerbelio  

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą sričių sąrašą (atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas bei nagrinėti Muitinės pranešimus);
 2. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 3. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus. 

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Astos Vaitoškienės   

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą sričių sąrašą (atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas bei nagrinėti Muitinės pranešimus);
 2. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 3. Organizuoti seminarus (ar skaityti pranešimus) Kauno regione vartotojams bei verslininkams aktualiomis vartotojų teisių apsaugos (rinkos priežiūros) temomis;

 4. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Deno Jono Mačiuko   

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą sričių sąrašą (atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas bei nagrinėti Muitinės pranešimus);
 2. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus suinteresuotus asmenisproduktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 3. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 4. Užtikrinti PROSAFE EEPLIANT3 tinkamą įgyvendinimą Lietuvoje, rezultatų įforminimą ir ataskaitos pateikimą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Manto Likadzijausko  

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą sričių sąrašą (atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas bei nagrinėti Muitinės pranešimus);

 2. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 3. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais, bei nustatyta tvarka registruoja, žodinius ir rašytinius jų prašymus ir skundus dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Antano Palenskio

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą sričių sąrašą (atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas bei nagrinėti Muitinės pranešimus);

 2. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais bei nustatyta tvarka registruoja žodinius ir rašytinius jų prašymus ir skundus dokumentų valdymo sistemoje DocLogix;

 3. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 4. Organizuoti seminarus (ar skaityti pranešimus) Kauno regione vartotojams bei verslininkams aktualiomis vartotojų teisių apsaugos (rinkos priežiūros) temomis.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtos Bagušinskienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą sričių sąrašą (atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas);
 2. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;

 3. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 4. Organizuoti seminarus (ar skaityti pranešimus) Kauno regione vartotojams bei verslininkams aktualiomis vartotojų teisių apsaugos (rinkos priežiūros) temomis.

 

 Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Murauskienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą sričių sąrašą;
 2. Organizuoti seminarus (ar skaityti pranešimus) Kauno regione vartotojams bei verslininkams aktualiomis vartotojų teisių apsaugos (rinkos priežiūros) temomis bei konsultuoti verslininkus ir vartotojus aktualiomis jiems temomis;
 3. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;

 4. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus.

 

Darbuotojos Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Kristinos Rudėnės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą sričių sąrašą;
 2. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 3. Įvertinti gaminių ar paslaugų kokybę surašant Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gaminio/paslaugos vertinimo išvadas pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus.

Įstatymų naujovės