*skip_to_content*
en

Naftos produktų bandymų laboratorija

Naftos produktų bandymų laboratorijos vedėjos Eglės Vagelytės-Mačiulienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti bandomųjų objektų tyrimus taip, kad vadovaujantis Tarnybos 2021 m. naftos produktų detaliuoju patikrinimų planu, bandiniai būtų išbandyti laiku ir tinkamai;
 2. Atlikti informacijos, reikalingos Europos Komisijai teikiamai ataskaitai, susijusiai su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktais, Lietuvos standartu LST EN 14274:2013 „Automobiliniai degalai. Benzino ir dyzelino kokybės įvertinimas. Degalų kokybės monitoringo sistema (FQMS)“ ir direktyvos 2009/30/EB programų įgyvendinimu, rinkimą, sisteminimą ir vertinimą;
 3. Pateikti paraišką NAB prašant, kad Tarnybos Naftos produktų bandymų laboratorijai būtų išplėsta akreditavimo sritis dyzelinui metodu Skystieji naftos produktai. Riebalų rūgščių metilesterių (RRME) kiekio vidutiniuose distiliatuose nustatymas. Infraraudonosios spektrometrijos metodas (LST EN 14078:2014) standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai;
 4. Pravesti darbuotojų vidinius mokymus temomis „Darbuotojų sauga ir sveikata“ bei „Priešgaisrinė sauga“.

 

Naftos produktų bandymų laboratorijos vyriausiosios specialistės Aistės Silkartienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Sudalyvauti  tarptautiniuose tarplaboratoriniuose tyrimuose, ir patikrinti laboratorijoje atliekamų tyrimų rezultatų patikimumą;
 2. Per einamuosius metus vykdyti laboratorijos veiklos vidaus kokybės kontrolę atliekant rezultatų patikimumo ir kokybės  vertinimą su APM ir PPM;
 3. Atlikti įrenginių techninę priežiūrą pagal iš anksto technikos vadovo parengtą Techninės priežiūros grafiką;
 4. Atlikti įrenginių tarpinius patikrinimus naudojant PPM. Įvertinti rezultatų teisingumą.

 

Naftos produktų bandymų laboratorijos vyriausiosios specialistės Linos Oberauskienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Sudalyvauti  tarptautiniuose tarplaboratoriniuose tyrimuose, ir patikrinti laboratorijoje atliekamų tyrimų rezultatų patikimumą;
 2. Per einamuosius metus vykdyti laboratorijos veiklos vidaus kokybės kontrolę atliekant rezultatų patikimumo ir kokybės  vertinimą su APM ir PPM;
 3. Pravesti darbuotojų vidinius mokymus tam, kad isigilinti į standartų ar tyrimų metodų keliamus reikalavimus;
 4. Atlikti įrenginių kalibravimus naudojant PPM. Parengti įrangos kalibravimo protokolus ir užtikrinti matavimo sietį pagal standarto LST EN ISO 17025:2018 reikalavimus.

 

Naftos produktų bandymų laboratorijos vyriausiosios specialistės Viktorijos Gaigalienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Sudalyvauti  tarptautiniuose tarplaboratoriniuose tyrimuose, ir patikrinti laboratorijoje atliekamų tyrimų rezultatų patikimumą;
 2. Per einamuosius metus vykdyti laboratorijos veiklos vidaus kokybės kontrolę atliekant rezultatų patikimumo ir kokybės  vertinimą su APM ir PPM;
 3. Atlikti įrenginių techninę priežiūrą pagal iš anksto technikos vadovo parengtą Techninės priežiūros grafiką;
 4. Atlikti įrenginių tarpinius patikrinimus naudojant PPM. Įvertinti rezultatų teisingumą.

Įstatymų naujovės