*skip_to_content*
en

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyrius

Valstybės tarnautojo l. e. Tarnybos Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjos pareigas Ingos Grinevičės

Einamųjų metų užduotys

 

  1. Organizuoti metodinės pagalbos teikimą verslo subjektams aktualioje reklamos ir (ar) nesąžiningos komercinės veiklos srityje;
  2. Organizuoti Tarnybos komisijos pasirinktos srities nesąžiningos komercinės veiklos stebėseną (monitoringas);
  3. Organizuoti Tarnybos komisijos pasirinktos srities reklamos  stebėseną (monitoringas);
  4. Teikti pasiūlymus dėl reikalingų Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų ir (ar) įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimų.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus patarėjos Justinos Kirstukės

Einamųjų metų užduotys

 

  1. Teikti rekomendacijas komercinės veiklos subjektams dėl Lietuvos Respublikos reklamos bei Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų nuostatų laikymosi;
  2. Vykdyti metodinės pagalbos teikimą verslo subjektams aktualioje reklamos ir (ar) nesąžiningos komercinės veiklos srityje;
  3. Teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos reklamos bei Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimų.

 

 

Įstatymų naujovės