*skip_to_content*
en

Nuotolinės prekybos skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Nuotolinės prekybos skyriaus vedėjos Aidos Gasiūnaitės-Stavginskienės

Einamųjų metų užduotys

 

 

 1. Efektyviai vykdyti ginčų nagrinėjimą, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą;
 2. Aktyviai vykdyti Tarnybos prevencinę veiklą (tinklalapių stebėseną), operatyviai reaguojant į kylančias problemas, šviečiant, teikiant informaciją bei vystant rezultatyvų dialogą su verslu ir kitais socialiniais partneriais nuotolinės prekybos srityje;
 3. Operatyviai užtikrinti vartotojų teisių pažeidimų pašalinimą, užtikrinti kokybiškų, tinkamai taikant teisės aktų nuostatas, parengtų nutarimų pateikimą komisijai;
 4. Pagal poreikį analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją ginčų nagrinėjimo srityje, įskaitant teisės aktais nustatytų procedūrų trūkumus, problemas ir pan. bei teikiant atitinkamus siūlymus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausiosios specialistės Mildos Artiševskienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti skyriaus vykdomų ginčų nagrinėjimą ne teisme tvarka teisės aktuose nustatytais terminais ir didinti vykdomo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus, kurie patenka į nuotolinės prekybos sritį;
 2. Užtikrinti, kad įstatymų nustatytais atvejais tinkamai ir laiku būtų inicijuotos ir vykdomos procedūros už Lietuvos Respublikos vartotojų teisių įstatymo 40 straipsnyje nurodytus vartotojų teisių pažeidimus;
 3. Vykdyti elektroninių parduotuvių monitoringą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausiosios specialistės Viktorijos Dobrynskienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti skyriaus vykdomų ginčų nagrinėjimą ne teisme tvarka teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir didinti vykdomo ginčų nagrinėjimo efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus, kurie patenka į nuotolinės prekybos sritį;
 2. Atlikti interneto svetainių, kuriose siūlomos prekės ar paslaugos, patikrinimus dėl informacijos pateikimo nustatančių teisės normų reikalavimų (organizuoti 15 interneto svetainių, kuriose siūlomos prekės, patikrinimą dėl informacijos pateikimo nustatančių teisės normų reikalavimų laikymosi);
 3. Vykdyti vartotojų švietimo programą, organizuojant informacinius praktinius seminarus verslininkams ir vartotojams.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausiosios specialistės Šarūnės Riaubienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti skyriaus vykdomų ginčų nagrinėjimą ne teisme tvarka teisės aktuose nustatytais terminais ir didinti vykdomo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus, kurie patenka į nuotolinės prekybos sritį;

 2. Surengti mokymus vartotojams ir verslininkams aktualiais vartotojų teisių apsaugos klausimais;

 3. Vykdyti elektroninių parduotuvių monitoringą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausiosios specialistės Ilonos Mitkevičienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti vartotojų švietimo programą, organizuojant informacinius praktinius seminarus verslininkams ir vartotojams;
 2. Atlikti interneto svetainių, kuriose siūlomos prekės ar paslaugos, patikrinimus dėl informacijos pateikimo nustatančių teisės normų reikalavimų (organizuoti 15 interneto svetainių, kuriose siūlomos prekės, patikrinimą dėl informacijos pateikimo nustatančių teisės normų reikalavimų laikymosi);

 3. Organizuoti skyriaus vykdomų ginčų nagrinėjimą ne teisme tvarka teisės aktuose nustatytais terminais ir didinti vykdomo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus, kurie patenka į nuotolinės prekybos sritį.

 

 

Įstatymų naujovės