*skip_to_content*
en

Rekreacinių paslaugų skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Rekreacinių paslaugų skyriaus vedėjos Živilės Kazakevičienės

Einamųjų metų užduotys

 

 

 1. Efektyviai vykdyti ginčų nagrinėjimą, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą rekreacinių paslaugų srityje;
 2. Vykdyti efektyvią prevencinę veiklą rekreacinių paslaugų teikimo srityse;
 3. Analizuoti bei operatyviai reaguoti į COVID-19 ar kitas situacijas, sąlygojančias turizmo bei rekreacinių paslaugų srities pokyčius, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, verslo subjektais, teikiant pastabas, siūlymus ir kt.;
 4. Pagal poreikį analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją ginčų nagrinėjimo srityje, įskaitant teisės aktais nustatytų procedūrų trūkumus, problemas ir pan. bei teikiant atitinkamus siūlymus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Rekreacinių paslaugų skyriaus patarėjos Živilės Vyšniauskienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Efektyviai vykdyti ginčų nagrinėjimą, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą;

 2. Aktyviai vykdyti Tarnybos prevencinę veiklą, tinklalapių stebėseną, operatyviai reaguojant į kylančias problemas, šviečiant, teikiant informaciją bei vystant rezultatyvų dialogą su verslu ir kitais socialiniais partneriais;
 3. Pagal poreikį analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją ginčų nagrinėjimo srityje, įskaitant teisės aktais nustatytų procedūrų trūkumus, problemas ir pan. bei teikiant atitinkamus siūlymus;

 4. Parengti metodinę medžiagą Rekreacinių paslaugų skyriui keleivių vežimo paslaugų teikimo srityje.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Rekreacinių paslaugų skyriaus vyriausiosios specialistės Robertos Bajorūnienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Efektyviai vykdyti ginčų nagrinėjimą, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą;
 2. Aktyviai vykdyti Tarnybos prevencinę veiklą, tinklalapių stebėseną, operatyviai reaguojant į kylančias problemas, šviečiant, teikiant informaciją bei vystant rezultatyvų dialogą su vartotojais, verslu ir kitais socialiniais partneriais;
 3. Pagal poreikį analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją ginčų nagrinėjimo srityje, įskaitant teisės aktais nustatytų procedūrų trūkumus, problemas ir pan. bei teikiant atitinkamus siūlymus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Rekreacinių paslaugų skyriaus vyriausiosios specialistės Sigitos Rasimavičienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Efektyviai vykdyti ginčų nagrinėjimą, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą;
 2. Efektyviai vykdyti Tarnybos prevencinę veiklą, tinklalapių stebėseną, operatyviai reaguojant į kylančias problemas, šviečiant, teikiant informaciją bei vystant rezultatyvų dialogą su verslu ir kitais socialiniais partneriais;
 3. Pagal poreikį analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją ginčų nagrinėjimo srityje, įskaitant teisės aktais nustatytų procedūrų trūkumus, problemas ir pan. bei teikiant atitinkamus siūlymus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Rekreacinių paslaugų skyriaus vyriausiosios specialistės Sigitos Leonės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Efektyviai vykdyti ginčų nagrinėjimą, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą;

 2. Aktyviai vykdyti Tarnybos prevencinę veiklą, tinklalapių stebėseną, operatyviai reaguojant į kylančias problemas, šviečiant, teikiant informaciją bei vystant rezultatyvų dialogą su vartotojais, verslu ir kitais socialiniais partneriais;
 3. Pagal poreikį analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją ginčų nagrinėjimo srityje, įskaitant teisės aktais nustatytų procedūrų trūkumus, problemas ir pan. bei teikiant atitinkamus siūlymus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Rekreacinių paslaugų skyriaus vyriausiosios specialistės Evelinos Vilčinskienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Efektyviai vykdyti ginčų nagrinėjimą, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą rekreacinių paslaugų srityje;
 2. Vykdyti efektyvią prevencinę veiklą rekreacinių paslaugų srityje;
 3. Pagal poreikį analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją ginčų nagrinėjimo srityje, įskaitant teisės aktais nustatytų procedūrų trūkumus, problemas ir pan. bei teikiant atitinkamus siūlymus.

 

Darbuotojos Tarnybos Rekreacinių paslaugų skyriaus vyriausiosios specialistės Ulker Gulijevos

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Efektyviai vykdyti ginčų nagrinėjimą, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą;
 2. Aktyviai vykdyti Tarnybos prevencinę veiklą, rekreacinių paslaugų teikimo srityse;
 3. Pagal poreikį analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją ginčų nagrinėjimo srityje, įskaitant teisės aktais.

Įstatymų naujovės