*skip_to_content*
en

Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjos Loretos Rekštės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti Tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo plano, Tarnybos veiklos plano pagal kompetenciją, vykdymą;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Organizuoti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Užtikrinti gaminio/paslaugos vertinimo išvadų rengimą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus patarėjos Neringos Ginčienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą prioritetinių sričių sąrašą, atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas;
 2. Įvertinti prekių ir (ar) paslaugų kokybę surašant kokybės įvertinimo ir kitokio pobūdžio kokybės įvertinimo aktus pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 3. Pagal kompetenciją konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais bei nustatyta tvarka registruoti žodinius ir rašytinius jų prašymus dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Augustinas

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal prioritetinių sričių sąrašą, atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas;

 2. Įvertinti prekių ir (ar) paslaugų kokybę surašant kokybės įvertinimo aktus pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;

 3. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Simaškienė 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą prioritetinių sričių sąrašą, atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas;
 2. Įvertinti prekių ir (ar) paslaugų kokybę surašant kokybės įvertinimo ir kitokio pobūdžio kokybės įvertinimo aktus pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 3. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais bei nustatyta tvarka registruoti žodinius ir rašytinius jų prašymus dokumentų valdymo sistemoje DocLogix;
 4. Įsisavinti ICSMS sistemą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Tamkevičienė

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal kompetenciją priskirtų ne maisto produktų/paslaugų srityse, atlikti planinius ir neplaninius patikrinimus, vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas, atrinkti numatytus bandinius;
 2. Įvertinti prekių ir (ar) paslaugų kokybę, surašant kokybės įvertinimo aktus pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;

 3. Pagal kompetenciją konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais.

 

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Žekonis 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą, atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas; 
 2. Įvertinti prekių ir (ar) paslaugų kokybę surašant kokybės įvertinimo aktus pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 3. Pagal kompetenciją konsultuoti vartotojus ir verslininkus bei kitus suinteresuotus subjektus žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojus) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Barkauskienė 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus 2021 m. sektorinės programos įvykdymą, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams. Atrinkti produktų saugos bandymams bandinius numatytus detaliajame bandinių atrinkimo plane; 
 2. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais bei nustatyta tvarka registruoja žodinius ir rašytinius jų prašymus ir skundus dokumentų valdymo sistemoje DocLogix;
 3. Atlikti ne maisto gaminių/paslaugų apžiūras surašant gaminio/paslaugos vertinimo išvadas.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Jakubauskienė

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtą prioritetinių sričių sąrašą, atlikti patikrinimus, atrinkti numatytus bandinius vykdant gaminių ir paslaugų patikrinimų planą, numatytas tikslines programas;
 2. Įsisavinti ir pradėti naudoti ES šalių rinkos priežiūros informacinę sistemą (ICSMS);
 3. Įvertinti prekių ir (ar) paslaugų kokybę surašant kokybės įvertinimo ir kitokio pobūdžio kokybės įvertinimo aktus pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus.

 

Tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus mentoriaus Antano Šleivio

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti gaminių ir paslaugų rinkos priežiūrą pagal prioritetines sritis atliekant patikrinimus pagal planą bei tiksliones programas, atrenkant bandinius;
 2. Vertinti prekių ar paslaugų kokybę, surašant kokybės įvrtinimo aktus pagal vartotojų prašymus nagrinėjančių skyrių pavedimus;
 3. Organizuoti  seminarus ekonominės veiklos vykdytojams prekių saugos ir atitikties teisės aktų reikalavimams klausimais;
 4. Teikti informaciją vartotojams vartotojų teisių apsaugos klausimais.

Įstatymų naujovės