*skip_to_content*
en

Teisės skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Teisės skyriaus vedėjos Audronės Kaušylienės

Einamųjų metų užduotys

 

 

 1. Organizuoti psichosocialinių rizikos veiksnių Tarnyboje tyrimo atlikimą;
 2. Parengti ir patvirtinti Tarnybos dovanų politiką;
 3. Atlikti Tarnybos komisijos pasirinktose srityse vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą);
 4. Teikti teismams ieškinius ar pareiškimus (skundus) dėl vartotojų viešojo intereso gynimo.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Teisės skyriaus vyresniosios patarėjos Lauros Aleinikovos

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančių tvarkų peržiūrą, esant poreikiui, inicijuoti šių tvarkų pakeitimus;
 2. Įvertinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikacijos kėlimo poreikį bei, atsižvelgiant į tai, parengti mokymų planą;
 3. Organizuoti psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą;
 4. Organizuoti informacijos atnaujinimą istaigos tinklalapyje;
 5. Atlikti valstybės tarnautojų ir darbuotojų apklausą dėl darbuotojų motyvacijos, pasitenkinimo esamomis darbo sąlygomis bei kvalifikacijos kėlimo sąlygų.

 

Valstybės tarnautojo l. e. Tarnybos Teisės skyriaus vyresniosios patarėjos pareigas Agnės Gudonytės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Atlikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pasirinktoje srityje vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą);

 2. Užtikrinti vartotojų viešojo intereso gynimą;
 3. Atnaujinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentą, siekiant užtikrinti sklandų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbą ir procesus;
 4. Priėmus Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimus, pagal Teisės skyriaus kompetenciją parengti siūlymus dėl įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektų rengimo.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Teisės skyriaus vyriausiosios specialistės Mildos Bacytės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Atlikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pasirinktose srityse vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą);
 2. Teikti teismams ieškinius ar pareiškimus (skundus) dėl vartotojų viešojo intereso gynimo;

 3. Atlikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimą;
 4. Užtikrinant efektyvią prevencinę veiklą, organizuoti mokymus verslininkams ir/ar vartotojams  nesąžiningų sąlygų nustatymo srityje.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Teisės skyriaus vyriausiosios specialistės Agnieškos Romelytės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Įvertinti poreikį ir parengti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo tvarkos pažeidimų tyrimo tvarką;
 2. Atnaujinti įstaigos tinklalapyje esančią informaciją, susijusią su struktūrinių padalinių uždaviniais, valstybės tarnautojų veiklos uždaviniais bei funkcijomis;
 3. Atlikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pasirinktose srityse vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą).

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Teisės skyriaus vyriausiosios specialistės Barbaros Jacevič

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Atlikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pasirinktose srityse vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą);

 2. Teikti teismams ieškinius ar pareiškimus (skundus) dėl vartotojų viešojo intereso gynimo;

 3. Atnaujinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto tinklalapyje Teisės skyriaus kuruojamą informaciją;

 4. Įvertinus Lietuvos ir tarptautinę praktiką, parengti verslininkams ir vartotojams nesąžiningų sąlygų nustatymo gaires.

 

Įstatymų naujovės