*skip_to_content*
en

Vartojimo paslaugų skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo paslaugų skyriaus vedėjos Kristinos Čeponaitės

Einamųjų metų užduotys

 

 

 1. Efektyviai vykdyti ginčų nagrinėjimą, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą;
 2. Aktyviai vykdyti Tarnybos prevencinę veiklą, tinklalapių stebėseną, operatyviai reaguojant į kylančias problemas, šviečiant, teikiant informaciją bei vystant rezultatyvų dialogą su verslu ir kitais socialiniais partneriais;
 3. Pagal poreikį analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją ginčų nagrinėjimo srityje, įskaitant teisės aktais nustatytų procedūrų trūkumus, problemas ir pan. bei teikiant atitinkamus siūlymus;
 4. Siekti nuoseklaus vėluojančių ginčų procentinio mažėjimo, užtikrinant optimalų ir tolygų  krūvio paskirstymą skyriuje bei tinkamą eiliškumą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo paslaugų skyriaus vyresniosios patarėjos Ritos Kuštan

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal kompetenciją ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, nagrinėjant vartotojų prašymus ir didinti vartotojų informuotumą apie vartotojų teises ir pareigas energijos tiekimo srityse;

 2. Vartotojų prašymuose keliamų problemų sprendimas, derinant teisės aktų projektus ir rengiant teisinio reglamentavimo pasiūlymus energijos tiekimą, komunalinių ir statybos paslaugų teikimą reglamentuojantiems teisės aktams, bei rengiant teisinio reglamentavimo tobulinimo pasiūlymus;

 3. Vykdyti efektyvią prevencinę veiklą vartojimo paslaugų srityje;

 4. Atlikti Tarnyboje nagrinėjamų ginčų, susijusių su vartojimo paslaugomis, patenkančiomis į Vartojimo paslaugų skyriaus kuruojamą sritį, analizę.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto Manto Vaškevičiaus

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal kompetenciją efektyviai ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą;
 2. Siekti nuoseklaus vėluojančių ginčų procentinio mažėjimo;
 3. Pagal kompetenciją vykdyti vartotojų švietimą ir ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus energijos tiekimo ir komunalinių paslaugų teikimo srityse, nagrinėjant energijos tiekimo ir komunalinių paslaugų teikimo srities teisinio reglamentavimo pakeitimus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo paslaugų skyriaus vyriausiosios specialistės Jolitos Gasiliauskienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal kompetenciją efektyviai ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, nagrinėjant vartotojų prašymus vartojimo paslaugų srityje;
 2. Vykdyti efektyvią prevencinę veiklą vartojimo paslaugų srityje;

 3. Siekti nuoseklaus vėluojančių ginčų procentinio mažėjimo.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto Oleg Špilevskij  

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal kompetenciją efektyviai ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą;
 2. Parengti metodinę medžiagą dėl įrodinėjimo priemonių (ekspertinių išvadų) taikymo nagrinėjant specialių kompetencijų reikalaujančius statybos ginčus;

 3. Siekti vėluojančių ginčų nuoseklaus procentinio mažėjimo.

 

 

Įstatymų naujovės