*skip_to_content*
en

Vartojimo prekių skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vedėjos Rasos Pupienienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 

 1. Efektyviai vykdyti ginčų nagrinėjimą, siekiant sutrumpinti nagrinėjimo terminą bei užtikrinti taikiai išspręstų ginčų procentinį didėjimą;
 2. Aktyviai vykdyti Tarnybos prevencinę veiklą, operatyviai reaguojant į kylančias problemas, šviečiant, teikiant informaciją bei vystant rezultatyvų dialogą su verslu ir kitais socialiniais partneriais;
 3. Įgyvendinti teisingą ir skaidrią poveikio priemonių taikymo politiką, užtikrinti kokybiškų, tinkamai taikant teisės aktų nuostatas, parengtų nutarimų pateikimą komisijai;
 4. Pagal poreikį analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją ginčų nagrinėjimo srityje, įskaitant teisės aktais nustatytų procedūrų trūkumus, problemas ir pan. bei teikiant atitinkamus siūlymus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vyresniosios patarėjos Vitos Šarmavičienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti, kad įstatymų nustatytais atvejais tinkamai ir laiku būtų taikomos sankcijos ekonominės veiklos vykdytojams už nesaugių gaminių pateikimą į rinką;
 2. Parengti informacinio pobūdžio medžiagą-gaires dėl garantijos prekėms taikymo problematikos, šių gairių pagrindu vykdyti pardavėjų ir vartotojų švietimą;
 3. Išnagrinėti paskirtus vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vyresniosios patarėjos Jolantos Petrušauskienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Bendradarbiaujant su Vartojimo paslaugų bei Kauno regiono rinkos priežiūros skyriais inicijuoti bei įgyvendinti diskusiją su verslininkais tema ,,Vartojimo ginčų nagrinėjimo dėl baldų kokybės sprendimo tvarka ir problematika";

 2. Vykdyti ūkio subjektų švietimą;
 3. Užtikrinti, kad vartotojų ir kitų asmenų prašymai, skundai būtų išnagrinėti įstatymų nustatytais tvarka ir terminais.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus patarėjos Tomos Žiurkutės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Atlikti ūkio subjektų švietimą;
 2. Išnagrinėti paskirtus vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 3. Susisteminti informaciją apie gaunamus prašymus dėl medicinos prietaisų bei atskleisti ginčų, susijusių su įsigytais medicinos prietaisais, problematiką.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus patarėjos Anželos Križinauskienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti ūkio subjektų ir vartotojų švietimą;
 2. Išnagrinėti paskirtus vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 3. Parengti ir įgyvendinti kuruojamos srities projektą, skirtą transporto priemonių, jų dalių įsigijimo bei remonto paslaugų problematikai.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus patarėjo Rimanto Knyzelio 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Išnagrinėti paskirtus vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;

 2. Vykdyti vartotojų ir  ūkio subjektų švietimą;
 3. Kartu su kitais valstybės tarnautojais įgyvendinti tikslinę priemonę, organizuojant diskusiją, dėl vartotojų nuotoliniu būdu įsigytų prekių su mechaniniais pažeidimais problematikos.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vyriausiojo specialisto Andriaus Rasimavičiaus

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Atlikti ūkio subjektų švietimą;
 2. Išnagrinėti paskirtus vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vyriausiojo specialisto Mantvydo Šilinskio

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Išnagrinėti paskirtus vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 2. Vykdyti pardavėjų, paslaugų teikėjų, vartotojų švietimą ir organizuoti diskusiją dėl nuotoliniu būdu įsigytų prekių, pristatytų su mechaniniais pažeidimais.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vyriausiojo specialisto Rolando Sirvydo

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Išnagrinėti paskirtus vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;

 2. Vykdyti pardavėjų, paslaugų teikėjų ir vartotojų švietimą, bei organizuoti diskusiją, dėl vartotojų įsigytų prekių mechaninių pažeidimų.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vyriausiojo specialisto Vyginto Šliauterio

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Išnagrinėti paskirtus vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 2. Vykdyti vartotojų švietimą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vyriausiosios specialistės Kornelijos Mažulytės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Išnagrinėti paskirtus vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 2. Atlikti ūkio subjektų švietimą.

 

 

Darbuotojo Tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vyriausiosios specialistės Elenos Rinkevičienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Gaminių vertinimo išvadų, susijusių su papuošalų,  bižuterijos, galanterijos ir tekstilės gaminiais, vertinimas;
 2. Vykdyti ūkio subjektų švietimą;
 3. Parengti archyvavimui Produktų saugos įstatymo pažeidimų bylas.

Įstatymų naujovės