*skip_to_content*
en

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjo Tado Žentelio

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti Tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo plano, Tarnybos veiklos plano pagal kompetenciją, vykdymą;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Organizuoti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Užtikrinti gaminio/paslaugos vertinimo išvadų rengimą Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyresniojo patarėjo Nerijaus Stasiulionio

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;

 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus patarėjos Birutės Molnerienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus patarėjos Aušrinės Šerėjienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Remigijaus Vytauto Bujevičiaus

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Onos Graužienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Arvydo Danieliaus Spruogio 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 3. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka;
 4. Teikti gaminių/paslaugų vertinimo ir rinkos priežiūros rezultatus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Odilijos Skaudžiuvienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;

 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;

 3. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Šiušytės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Aušrinės Čepauskienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Mato Abromavičiaus 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;

 3. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;

 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

 

 

Darbuotojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Genadijaus Tvorogalio

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 3. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 4. Dalyvauti konfiskuoto tabako naikinimo komisijų darbe.

 

Darbuotojo Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Grigorijaus Šiktorovo

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti pavestą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą, Tarnybos veiklos planą pagal kompetenciją;
 2. Vykdyti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 3. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 4. Rengti gaminio/paslaugos vertinimo išvadas Tarnybos patikrinimų taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

Įstatymų naujovės