en

Mokymai ir seminarai

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS 2020 METŲ

MOKYMŲSEMINARŲ VERSLININKAMS PLANAS

 

Data ir laikas

Vieta

Mokymo–seminaro tema

Atsakingi asmenys/pranešėjai

I ketv.

VILNIUS

Reikalavimai sudarant sutartis su sporto klubų lankytojais, nesąžininga komercinė veikla ir klaidinanti reklama.

Rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Ž. Kazakevičienė, Teisės skyriaus vyresnioji patarėja I. Martinkevič, Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyresnioji patarėja

I. Grinevičė

I ketv.

ALYTUS

Vartotojų ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Ką privalo žinoti verslininkas? 

Vartojimo paslaugų skyriaus patarėja V. Baliukonytė

I ketv.

VILNIUS

Nuotolinė prekyba, vartojimo ginčų sprendimas, vartotojų teisės įsigijus nekokybišką prekę

Nuotolinės prekybos skyriaus vedėja A. Gasiūnaitė-Stavginskienė, Vartojimo prekių skyriaus patarėja T. Žiurkutė.

I ketv.

VILNIUS

Kosmetikos gaminių reklama, reikalavimai jai.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėja Milda Deimantė

I ketv.

KAUNAS

Vartotojų teisių apsauga sudarant nuotolinės prekybos sutartis. Ką verta žinoti verslininkui?

Nuotolinės prekybos skyriaus vedėja A. Gasiūnaitė-Stavginskienė

II ketv.

KAUNAS

Reikalavimai paslaugų teikimui: informavimo pareiga, sutarčių atsisakymo teisė.

Vartojimo paslaugų skyriaus vedėja K. Čeponaitė

II ketv.

KAUNO REGIONAS

Tekstilės gaminių ženklinimas ir sauga.

Kauno rinkos priežiūros skyriaus vyr. specialistės A. Vaitoškienė, R. Bagušinskienė

II ketv.

VILNIUS

Vaikiškų drabužių saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyr. specialistė O. Graužienė, Gaminių kontrolės skyrius – E. Rinkevičienė

II ketv.

VILNIUS

Avalynės kokybės vertinimo aspektai.

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyr. specialistė A. Čepauskienė

II ketv.

VILNIUS

Bendrieji eikalavimai reklamai. Klaidinanti reklama.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėja Milda Deimantė, vyresnioji patarėja Inga Grinevičė,

Patarėja Justina Kirstukė

II ketv.

VILNIUS

Nesąžininga komercinė veikla.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėja Milda Deimantė, vyresnioji patarėja Inga Grinevičė,

Patarėja Justina Kirstukė

II ketv.

TRAKAI

Tarnybos veikla ir reikalavimai mažmeninei prekybai.

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyresn. patarėjas N. Stasiulionis

II ketv.

ŠIRVINTOS

Tarnybos veikla ir reikalavimai mažmeninei prekybai.

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyresn. patarėjas N. Stasiulionis

II ketv.

KLAIPĖDA

Vartotojų teisių apsauga sudarant nuotolinės prekybos sutartis. Ką verta žinoti verslininkui?

Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausioji specialistė I. Mitkevičienė

II ketv.

ŠIAULIAI

Vartotojų teisių apsauga sudarant nuotolinės prekybos sutartis. Ką verta žinoti verslininkui?

Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausioji specialistė Š. Riaubienė

II ketv.

PANEVĖŽYS

Vartotojų teisių apsauga sudarant nuotolinės prekybos sutartis. Ką verta žinoti verslininkui?

Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausioji specialistė Š. Riaubienė

II ketv.

KAUNO REGIONAS

Sporto ir laisvalaikio įrenginiai. Lynų trasos. Konstrukcijos, saugos ir eksploatavimo reikalavimai.

Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyr. specialistas D. J. Mačiukas

II ketv.

KAUNO REGIONAS

Kosmetikos gaminių ženklinimas, notifikavimas, saugos ataskaitos.

Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyr. specialistė N. Murauskienė

II ketv.

TELŠIAI

Reikalavimai paslaugų teikimui: informavimo pareiga, sutarčių atsisakymo teisė.

Vartojimo paslaugų skyriaus patarėja V. Baliukonytė

II ketv.

PANEVĖŽYS

Verslininko pareigos, sudarant nuotolines sutartis dėl apgyvendinimo paslaugų.

Rekreacinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė R. Bajorūnienė

II ketv.

PANEVĖŽYS

Bendrieji reikalavimai reklamai. Klaidinanti reklama.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyresnioji patarėja Inga Grinevičė, patarėja Justina Kirstukė

II ketv.

PANEVĖŽYS

Nesąžiningos komercinės veikla

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyresnioji patarėja Inga Grinevičė, patarėja Justina Kirstukė

II ketv.

KURŠĖNAI

Bendrieji mažmeninės prekybos reikalavimai.

Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėja

L. Rekštė

II ketv.

KLAIPĖDA

Baldų ir baldinių audinių ženklinimas, reikalavimai mažmeninei prekybai.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėja V. Budriuvienė ir vyresnioji patarėja I. Šačkuvienė

II ketv.

KLAIPĖDA

Tinkamos ir netinkamos kokybės ne maisto gaminių grąžinimas mažmeninėje prekyboje.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėja V. Budriuvienė

II ketv.

KLAIPĖDA

Kosmetikos gaminių ženklinimas ir sauga.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus patarėja A. Šlažienė

II ketv.

KLAIPĖDA

Reikalavimai statybos produktų tiekimui į rinką.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė T. Mažeikienė

II ketv.

KLAIPĖDA

Elektrotechnikos gaminių saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė N. Jurgėlienė

II ketv.

KLAIPĖDA

Riedžių, riedlenčių, paspirtukų saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas M. Krauleidys

II ketv.

KLAIPĖDA

Ne maisto gaminių grąžinimas tradicinėje prekyboje.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė E. Pilitauskaitė

II ketv.

KLAIPĖDOS REGIONAS (Telšių apsk.)

Techninis reglamentas „Mašinų sauga“. Reikalavimai nešiojamosioms rankinėms ir rankinio valdymo mašinoms.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas E. Lenkauskas

II ketv.

KAUNO REGIONAS (Marijampolės apsk.)

Avalynės ženklinimas, saugos reikalavimai, vartotojų ginčų sprendimų tvarka ir problematika.

Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyr. specialistės A. Vaitoškienė, R.

Bagušinskienė

II ketv.

KAUNO REGIONAS

Asmens apsauginių priemonių saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyr. specialistės A. Vaitoškienė, R. Bagušinskienė

II ketv.

KAUNO REGIONAS (Marijampolės apsk.)

Žaislų saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyr. patarėja R. Ražinskienė ir vyr. specialistės J. Uleckienė

II ketv.

KAUNO REGIONAS (Marijampolės apsk.)

Bendrieji mažmeninės prekybos reikalavimai.

Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyr. patarėja R. Ražinskienė ir vyr. specialistės J. Uleckienė

III ketv.

MARIJAMPOLĖ

Vartotojų teisių apsauga sudarant nuotolinės prekybos sutartis. Ką verta žinoti verslininkui?

Nuotolinės prekybos skyriaus vedėja A.Gasiūnaitė-Stavginskienė

III ketv.

MARIJAMPOLĖ

Neteisminis vartojimo ginčų nagrinėjimas. Vartotojų teisių įgyvendinimo problematika tradicinės prekybos srityje.

Vartojimo prekių skyriaus vyresnioji patarėja Jolanta Petrušauskienė

III ketv.

ALYTUS

Vartotojų teisių apsauga sudarant nuotolinės prekybos sutartis. Ką verta žinoti verslininkui?

Nuotolinės prekybos skyriaus vedėja A. Gasiūnaitė-Stavginskienė

III ketv.

TELŠIAI

Vartotojų teisių apsauga sudarant nuotolinės prekybos sutartis. Ką verta žinoti verslininkui?

Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausioji specialistė I. Mitkevičienė

III ketv.

VILNIUS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 reikalavimai.

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus patarėja A. Šerėjienė

III ketv.

KLAIPĖDA

Reikalavimai naftos produktams.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas D. Šimkus

III ketv.

KAUNO REGIONAS (Alytaus apsk.)

Reikalavimai statybos produktų teikimui į rinką.

Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus patarėja R. Jančienė

III ketv.

KURŠĖNAI

Vartojimo ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Ką privalo žinoti verslininkas?

Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėja L. Rekštė

III ketv.

KLAIPĖDA

Bendrieji reikalavimai reklamai. Klaidinanti reklama.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyresnioji patarėja Inga Grinevičė, patarėja Justina Kirstukė

III ketv.

KLAIPĖDA

Nesąžininga komercinė veikla.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyresnioji patarėja Inga Grinevičė, patarėja Justina Kirstukė

III ketv.

KAUNO REGIONAS (Alytaus apsk.)

Mašinos ir traktoriai. Ženklinimas, tiekimas į rinką.

Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus  vyr. specialistas A. Palenskis

III ketv.

KAUNO REGIONAS (Alytaus apsk.)

Elektrotechnikos gaminių ženklinimas. Tiekimo į rinką reikalavimai.

Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas V. Kerbelis

III ketv.

VILNIUS

Avalynės kokybės vertinimo aspektai.

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė A. Čepauskienė

III ketv.

VILNIUS

Cheminio valymo paslaugų teikimo ypatumai bei ginčų, kylančių tarp vartotojų ir cheminio valymo paslaugų teikėjų, problematika.

Vartojimo paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė O. Kušeliauskaitė

III. ketv.

KAUNAS

Bendrieji reikalavimai reklamai. Klaidinanti reklama.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyresnioji patarėja Inga Grinevičė, patarėja Justina Kirstukė

III. ketv.

KAUNAS

Nesąžininga komercinė veikla.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyresnioji patarėja Inga Grinevičė, patarėja Justina Kirstukė

III ketv.

ŠIAULIAI

Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos.

Teisės skyriaus vyresnioji patarėja I.Martinkevič ir vyr. specialistė B. Jacevič

III ketv.

KAUNAS

Turizmo rinkos priežiūros reikalavimai kelionių organizatoriams.

Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vedėjas V.Stempkauskas

III ketv.

VILNIUS

Jungtinis seminaras Vartotojų ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Ką privalo žinoti verslininkas? ir

Ne maisto prekių grąžinimas tradicinėje prekyboje

Vartojimo prekių skyriaus patarėja

A. Križinauskienė

Vartojimo prekių skyriaus patarėja T. Žiurkutė

IV ketv.

ALYTUS

Reikalavimai paslaugų teikimui: informavimo pareiga, sutarčių atsisakymo teisė.

Vartojimo paslaugų skyriaus patarėja V. Baliukonytė

IV ketv.

KLAIPĖDA

Baldų ir baldinių audinių ženklinimas, reikalavimai mažmeninei prekybai.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėja V. Budriuvienė ir vyresnioji patarėja I. Šačkuvienė

IV ketv.

KLAIPĖDA

Tinkamos ir netinkamos kokybės ne maisto gaminių grąžinimas mažmeninėje prekyboje.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėja V. Budriuvienė

IV ketv.

ŠIAULIAI

Bendrieji reikalavimai reklamai. Klaidinanti reklama.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyresnioji patarėja Inga Grinevičė, patarėja Justina Kirstukė

IV

ŠIAULIAI

Nesąžininga komercinė veikla.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyresnioji patarėja Inga Grinevičė, patarėja Justina Kirstukė

IV ketv.

VILNIUS

Vartotojų teisių apsauga sudarant nuotolinės prekybos sutartis. Ką verta žinoti verslininkui?

Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausioji specialistė M. Artiševskienė

IV ketv.

VILNIUS

Vartotojų teisių apsauga sudarant nuotolinės prekybos sutartis. Ką verta žinoti verslininkui?

Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausioji specialistė E. Dūdaitė

IV ketv.

UKMERGĖ

Tarnybos veikla ir reikalavimai mažmeninei prekybai.

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyresnysis patarėjas N.Stasiulionis

IV ketv.

VILNIUS

Reikalavimai apgyvendinimo paslaugų teikėjams.

Turizmo rinkos priežiūros skyriaus  vyr. specialistė R.Lūžaitė

IV ketv.

VILNIUS

Turizmo rinkos priežiūros reikalavimai kelionių organizatoriams.

Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vedėjas V.Stempkauskas

IV ketv.

KLAIPĖDOS REGIONAS (Tauragės apsk.)

Ne maisto gaminių grąžinimas tradicinėje prekyboje.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas R.Parnarauskas

IV ketv.

KLAIPĖDOS REGIONAS (Tauragės apsk.)

Reikalavimai avalynės ženklinimui ir kokybei. Avalynės platintojų pareigos.

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė L. Kairienė

IV ketv.

VILNIUS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010

Reikalavimai.

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus patarėja A. Šerėjienė

IV ketv.

VILNIUS

Reikalavimai statybos produktų teikimui į rinką.

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyr. specialistas M. Abromavičius

IV ketv.

Vilniaus g. 25, Vilnius

Vaikiškų drabužių saugos ir ženklinimo reikalavimai.   

Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė O. Graužienė

II – IV

ketv.

TAURAGĖS  apskr. (Pagėgių ir Jurbarko sav.)

Mažmeninių prekybos taisyklių taikymas tradicinėje prekyboje.

Informacijos apie parduodamas prekes pateikimo problematika.

Vartojimo prekių skyriaus patarėjas

R. Knyzelis

_________________________________