*skip_to_content*
en

Produktų sauga

Jeigu esate ne maisto prekių gamintojas ir/ar platintojas ir žinote, kad jūsų išleistas į rinką gaminys (pvz., žaislas, vaikų priežiūros prekė, elektrinis buitinis įtaisas ar transporto priemonė ar kitas ne maisto gaminys) vartotojams kelia pavojų, Jūs privalo apie tai informuoti kompetentingą valdžios instituciją. Žemiau rasite rekomendacijas dėl gamintojų ir/ar platintojų pranešimų apie pavojingus gaminius bei gamintojo arba platintojo pranešimo apie pavojingą gaminį formą.

Verslininkams patartina pateikti valdžios institucijoms preliminarios informacijos apie galimą pavojų iškart apie jį sužinojus. Turėdamos šią informaciją, valdžios institucijos galės padėti gamintojams ir platintojams tinkamai įvykdyti įsipareigojimą pateikti pranešimą.

Jeigu esate ne maisto prekių gamintojas ir/ar platintojas ir žinote, kad jūsų išleistas į rinką gaminys (pvz., žaislas, vaikų priežiūros prekė, elektrinis buitinis įtaisas ar transporto priemonė ar kitas ne maisto gaminys) vartotojams kelia pavojų, Jūs privalo apie tai informuoti kompetentingą valdžios instituciją. Žemiau rasite rekomendacijas dėl gamintojų ir/ar platintojų pranešimų apie pavojingus gaminius bei gamintojo arba platintojo pranešimo apie pavojingą gaminį formą.

Verslininkams patartina pateikti valdžios institucijoms preliminarios informacijos apie galimą pavojų iškart apie jį sužinojus. Turėdamos šią informaciją, valdžios institucijos galės padėti gamintojams ir platintojams tinkamai įvykdyti įsipareigojimą pateikti pranešimą.

 

 

Gamintojų ir platintojų pranešimai apie pavojingus gaminius (pranešimų sistemos vadovas ir bendros instrukcijos)

 

Gamintojo arba platintojo pranešimo apie pavojingą gaminį forma

 

Rekomendacijos dėl Gamintojų ir platintojų pranešimų apie pavojingus gaminius Kompetetingoms institucijoms 

  

Įstatymų naujovės