*skip_to_content*
en

Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimas

 

 

Kelionių organizavimo veikla yra licencijuojama. Prašant išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą galima pasirinkti šias veiklos rūšis:

 

  • atvykstamojo turizmo kelionių organizatorius  – kelionių organizatorius, rengiantis organizuotas turistines keliones iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką. t. y. organizuojantis ir keliautojo atvykimą į Lietuvos Respubliką (neorganizuojant arba organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais);

 

  • vietinio turizmo kelionių organizatorius - kelionių organizatorius, organizuojantis turistines keliones po Lietuvos Respubliką;

 

  • išvykstamojo turizmo kelionių organizatorius - kelionių organizatorius, rengiantis organizuotas turistines keliones iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybes arba iš užsienio valstybės į kitas užsienio valstybes (neorganizuojant arba organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais). 

 

Nuo pasirinktų veiklos rūšių priklauso kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo jo nemokumo ar bankroto atveju suma.

 

Juridinis arba fizinis asmuo (toliau – asmuo) norėdamas gauti kelionių organizatoriaus pažymėjimą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba) turi pateikti:

 

1. Tinkamai užpildytą prašymą išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą. Prašymo forma juridiniam asmeniui, fiziniam asmeniui.

2. Tinkamai užpildytą nepriekaištingos reputacijos deklaraciją. Deklaracijos forma juridiniam asmeniui, fiziniam asmeniui.

3. Juridiniam asmeniui pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą, sudarytus kaip galima artimesnei prašymo datai (nuo ataskaitų sudarymo iki prašymo teikimo dienos turi būti ne daugiau kaip 3 mėn.). Jei juridinis asmuo dar nevykdė veiklos, teikiamos pradinės būklės finansinės ataskaitos.

4. Galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (draudimo įmonės pasirašytą prievolių įvykdymo laidavimo draudimo sutartį ir (arba) finansų įstaigos pasirašytą finansinę garantiją), kurio trumpiausias galiojimo terminas yra 3 mėnesiai.

 

 

Asmeniui, kuris teikia prašymą gauti kelionių organizatoriaus pažymėjimą ir nori pradėti teikti kelionių organizavimo paslaugas, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė kaip:

 

3 000 Eur, kai ketinama vykdyti tik vietinio turizmo kelionių organizatoriaus veiklą arba tik atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus veiklą, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais, arba šias abi veiklas kartu;

 

50 000 eurų  arba  20 000 eurų, jei paeiliui einančių paskutinių praėjusių ir pasibaigusių keturių ketvirčių kelionių organizatoriaus pardavimų pajamos mažesnės negu 1 mln. eurų, kai ketinama vykdyti išvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus veiklą, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;

 

200 000 Eur, kai ketinama vykdyti išvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus veiklą arba atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus veiklą, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais.

 

 

 

5.  Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 

 

Apmokėjimo rekvizitai:

ĮMOKOS KODAS

5813

ĮMOKOS PAVADINIMAS

Valstybės rinkliava

GAVĖJAS                              

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

GAVĖJO SĄSKAITA

LT24 7300 0101 1239 4300

BANKAS

Swedbank

BANKO KODAS

73000

SUMA

37,00 Eur (taikoma jei bus vykdoma išvykstamojo ir/ar vietinio turizmo veikla)

 

14,00 Eur (taikoma jei bus vykdoma tik atvykstamojo turizmo veikla)

Valstybės rinkliavos įmoka gali būti mokama ir į kitas Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Sąrašas pateikiamas čia.    

 

Prašymas su pridedamais dokumentais dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo gavimo gali būti teikiamas:

  • paštu - adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius;
  • elektroniniu paštu - ramune.tamosaitiene@vvtat.lt  arba prieziura@vvtat.lt.
  • tiesiogiai - Vilnius, Vilniaus g. 25, 308 kab. (atvykimo laiką derinti iš anksto).
  • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

 

Informaciją teikia Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyresnioji patarėja Ramunė Tamošaitienė, tel. +370 658 82 395, el. p. ramune.tamosaitiene@vvtat.lt

  

Per 5 darbo dienas nuo asmens pateiktų dokumentų gavimo dienos jam išsiunčiamas patvirtinimas, kad nurodyti dokumentai yra gauti, prireikus – apie būtinybę patikslinti pateiktą informaciją.

Tarnyba, gavusi asmens nurodytus dokumentus, iš valstybės registrų ir informacinių sistemų pasiima šiuos asmens duomenis:

 

1) išrašą iš Juridinių asmenų registro, kuriame nurodomi juridinio asmens, siekiančio gauti pažymėjimą: savininkas, vadovas, kolegialaus valdymo organo nariai, dalyviai, turintys pareiškėjo įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime. Jei juridinio asmens savininkas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, duomenis apie jo savininką, kolegialius valdymo organo narius ir dalyvius, kurie šiame juridiniame asmenyje turi balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime;

2) nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimo duomenis už pažymėjimo išdavimą;

3) fizinio asmens – individualios veiklos vykdymo pažymoje nurodytą informaciją.

 

Tarnyba prašymą nagrinėja tik gavusi visus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, reikalingą pažymėjimui išduoti. Per 20 darbo dienų išnagrinėjusi asmens prašymą, pateiktus dokumentus ir įvertinusi asmens atitiktį Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) 7 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 11 punktuose ir 8 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams, Tarnyba gali:

 

1) priimti sprendimą išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą;

2) priimti motyvuotą sprendimą neišduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimo, jeigu asmuo neatitinka Turizmo įstatyme nustatytų reikalavimų, neištaiso nurodytų trūkumų arba asmuo nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos pagal Turizmo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas.

Pažymėjimas išduodamas fiziniam arba juridiniam asmeniui neterminuotam laikui.

_________________

Įstatymų naujovės