*skip_to_content*
en

Turizmo paslaugų teikėjai

LICENCIJUOTŲ TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SĄRAŠAI:

 

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai

 

Kelionių organizatoriai


Kelionių pardavimo agentai

Gidai

 

Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjai


 

Atkreipiame dėmesį, kad visa informacija apie Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems juridiniams ir fiziniams asmenims išduotas licencijas yra kaupiama ir nacionalinėje Licencijų informacinėje sistemoje (licencijavimas.lt), kurioje pagal licencijos numerį, gavėjo kodą ir kitus paieškos kriterijus galima rasti informaciją apie gavėjo turimas licencijas. 

 


 

REKOMENDACIJOS DĖL KELIONĖS KUPONO REKVIZITŲ IR NAUDOJIMO SĄLYGŲ

 


 

 

 


 

NUSTATYTI REIKALAVIMAI:


1. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

2. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, PRATĘSIMAS, PANAIKINIMAS PAGAL PRAŠYMĄ

3. KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRAI TEIKIAMA ATASKAITA IR ĮPLAUKŲ LENTELĖ

4. KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTO LICENCIJAVIMAS

5. KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTO VEIKLOS PRIEŽIŪRAI TEIKIAMA ATASKAITA 

 

6. TURIZMO PASLAUGŲ RINKINIO PARDAVĖJO LICENCIJAVIMAS

 

7.  TURIZMO PASLAUGŲ RINKINIO PARDAVĖJO VEIKLOS PRIEŽIŪRAI TEIKIAMA ATASKAITA  

 

8. NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSISTEIGUSIO KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS, KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTO IR TURIZMO PASLAUGŲ RINKINIO PARDAVĖJO PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

9. APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

10. GIDO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS, PAKEITIMAS IR PANAIKINIMAS

11. ES VALSTYBĖS NARĖS GIDO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS NORINT LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI GIDO PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

12. GIDO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS NORINT TEIKTI GIDO PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

13. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ GIDŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS NORINT TEIKTI GIDO PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 


 

PATARIMAI TURISTUI

 


 

 

Įstatymų naujovės