en

Kaip pateikti prašymą?

Kiekvieno prašymo tyrimo sėkmė labai priklauso nuo vartotojo pateiktos informacijos išsamumo ir tikslumo.

 

Prieš pateikdamas prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, vartotojas pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją, nurodydamas savo reikalavimą. Jei per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško kreipimosi į pardavėją ar paslaugų teikėją vartotojui nėra pateikiamas atsakymas, arba pardavėjas/paslaugos teikėjas atsisako vykdyti vartotojo reikalavimą, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

 

Prašymo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateikimo veiksmai:

  1. Atidaroma ir užpildoma prašymo forma;
  2. Užpildytas ir pasirašytas prašymas (nagrinėjami tik tokie prašymai, kurie yra vartotojų pasirašyti) su pridedamais dokumentais siunčiamas Tarnybai paštu adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius (teritorinių padalinių kontaktus rasite čia), el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba faksu (8 5) 279 1466.

 

Konsultacijos vartotojams teikiamos tel. (85) 262 6760.

 

Elektroniniu būdu vartotojo prašymą galite pateikti ir prašymo nagrinėjimą stebėti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).

 

Pažymėtina, kad Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje vartotojų prašymai yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis (taisyklės aktyvios, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb2e1a90af0811e5b12fbb7dc920ee2c )

 

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas vartotojo prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gavo šio Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, ginčus nagrinėjanti institucija gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

 

Informuojame, kad dėl elektroninio pašto yahoo.com filtravimo politikos galimi techniniai nesklandumai, dėl kurių iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos siunčiami elektroniniai laiškai su priedais galimai nepasiekia yahoo.com elektroninio pašto dėžutės naudotojų. Atsiprašome už nesklandumus ir, esant galimybėms, kviečiame į Tarnybą kreiptis naudojant kitus elektroninio pašto adresus. Dėkojame už Jūsų supratingumą.

 

 

Elektroninis ginčų sprendimas

 

2016 m. Europos Komisija pristatė centralizuotą elektroninę platformą, leidžiančią vartotojams patogiai pradėti neteisminio ginčo sprendimo procedūrą internetu: https://webgate.ec.europa.eu/odr   

 

Siekiant užtikrinti lengvesnį ir greitesnį ginčų sprendimą, vartotojas, įsigijęs prekes ar paslaugas internetu Lietuvoje, kitose ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje, dėl savo pažeistų teisių gynimo turi galimybę kreiptis per Elektroninio ginčų sprendimo platformą (EGS).

 

Elektroninio ginčo sprendimo procedūra:

  1. Pirmiausia dėl kilusio ginčo kreipkitės į pardavėją raštu arba susisiekite per EGS platformą, pasinaudodami tiesioginių derybų funkcija;
  2. Nepavykus susitarti su pardavėju, pateikite skundą EGS platformoje;
  3. Gavęs Jūsų skundą, pardavėjas turi pasirinkti tęsti ginčo sprendimą ir siūlyti ginčų sprendimo įstaigą arba atmesti Jūsų skundą. Jei sutiksite ginčą spręsti vienos iš pasiūlytų alternatyvaus ginčų sprendimo institucijų pagalba, patvirtinkite tai EGS platformoje. Jei nesutiksite, turite galimybę siūlyti kitą instituciją. Ginčų sprendimo instituciją būtina pasirinkti ne vėliau kaip per 30 dienų.
  4. Jei su pardavėju nepavyksta susitarti dėl ginčų sprendimo institucijos arba pardavėjas atmeta Jūsų skundą, turite teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą vartotojų teises ginančią instituciją.
  5. Papildomos pagalbos naudojantis EGS platforma galite kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą el. paštu odr@vvtat.lt arba telefonu (8 5) 205 54 03.